Zobacz jak zmieni się plac Orła Białego!

0
615

Zwycięską koncepcję w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie placu Orła Białego przedstawiło Biuro „Orłowski Szymański Architekci” ze Szczecina. Jury wybierało spośród 13 propozycji.
– Pracę nagrodzono za najlepsze – zdaniem sądu konkursowego – rozwiązania, tj. praca w sposób umiejętny, a zarazem czytelny proponuje podział placu na trzy obszary funkcjonalne tj. wyłączony z ruchu samochodów plac związany bezpośrednio z fontanną Orła Białego, przestrzeń wystawowo-ekspozycyjną wraz z indywidualnie zaprojektowanym oświetleniem, rozdzielającym przestrzenie funkcjonalne oraz tzw. Park Orła Białego, zaprojektowany w oparciu o istniejącą zieleń oraz autorską koncepcję ukształtowania terenu wraz z układem ciągów pieszych oraz indywidualnie zaprojektowanymi siedziskami.
Przedmiotem konkursu było wykonanie i zaprezentowanie, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.
– Ten konkurs i jego efekty to jedno z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć w naszym mieście  – mówi Krzysztof Soska, zastępca prezydenta miasta. – Z pewnością zakres i specyfika terenu jest trudnym wyzwaniem dla projektantów dlatego cieszę się, ze temat zagospodarowania placu Orła Białego został podjęty i dziś widzimy tego efekty.
Teren objęty konkursem został  podzielona na 3 obszary:

OBSZAR A – teren Placu Orła Białego w Szczecinie
OBSZAR B – ograniczony Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką – tj. obszar analizy skutków przyjętych rozwiązań projektowych dla terenu Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zmian projektowych w ww. obszarze.
OBSZAR C – obszar ulicy Tkackiej
Inwestycja, która planowana jest do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursowego będzie obejmowała obszar A i C.
Autor najlepszej pracy konkursowej może liczyć na nagrodę pieniężną  i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
Nagrodzeni w konkursie:
I NAGRODA – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto) dla: Biura „Orłowski Szmański Architekci”.
II NAGRODA – 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto) dla: Pracowni Architektonicznej „Archaid” Jacek Szewczyk
III NAGRODA – 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) dla: „Domino” Grupy Architektonicznej Wojciech Dunaj
trzy wyróżnienia po 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) dla:
Biura „Soda Studio Dobrej Architektury” Marek Ostrowski
Michał Rudnicki z zespołem
Biuro „Górski Chmielewska Architekci” wraz z Pracownią „3 małe drzewka” Natalii Maćków
W konkursie  włączeni  w obszar dyskusji  zostali przedstawiciele organów doradczych, którzy pełnili rolę ekspercką na etapie wypracowywania werdyktu.

Partnerem organizacyjnym i merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Szczecin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here