Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

0
454

Wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wynikający między innymi ze zmian w przepisach i sytuacji rynkowej, wymusza regulacje w zakresie opłat za wywóz śmieci. Po konsultacjach z radnymi Rady Miasta, Szczecin wystąpi do Unii Metropolii Polskich w sprawie szerszej analizy przepisów, dotyczących wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami.

Jak to funkcjonuje w Szczecinie

Przypominamy, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w Szczecinie w obecnym kształcie funkcjonuje od 2013 r. Obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, a także placówki oświatowe i cmentarze. Na przestrzeni lat, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, był rozbudowywany o kolejne elementy, np. wprowadzenie bezpłatnego odbioru odpadów zielonych czy budowę sieci ekoportów, dzięki którym ilość odpadów segregowanych w Szczecinie z roku na rok wzrasta.

Jednocześnie w mieście z każdym rokiem wzrasta ogólna ilość odpadów oraz koszty związane z ich odbiorem i przetwarzaniem. Jeszcze pięć lat temu za odbiór jednej tony zapłacić trzeba było  449 zł, natomiast w 2018 r. już 587 zł. Mimo to od sześciu lat w Szczecinie nie wzrosły opłaty za wywóz śmieci, ponoszone przez mieszkańców.

Propozycja zmian i konieczność szerszej analizy

Na wzrost kosztów największy  wpływ mają zmiany w przepisach dotyczące magazynowania odpadów – skrócenie okresu ich składowania czy  wprowadzenie obowiązku monitorowania składowisk, a także wzrost kosztów, m.in. energii czy logistyki oraz zwiększenie zakresu i wymogów dotyczących selektywnego  gromadzenia odpadów, wynikające ze zmian w aktach wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. W związku z tym, wiele miast w Polsce zdecydowało się podnieść opłaty za odbiór śmieci, niektóre nawet o sto procent, jak na przykład Tarnobrzeg czy Łódź.

W Szczecinie działa Ecogenerator, który gwarantuje zmniejszenie wydatków na ten cel  o co najmniej 5 mln zł rocznie. To jednak nie niweluje całkowicie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania a wpływami z systemu. Pogłębianie się tej różnicy może wymusić obniżenie jakości usług.

Stąd propozycja regulacji w zakresie opłat za wywóz śmieci od 1 lipca. Wysokość nowych stawek jest w największej mierze uzależniona od tego, czy odbierane odpady są segregowane, czy też nie. W pierwszym przypadku, w zabudowie wielorodzinnej miesięczna opłata za wywóz śmieci ma wynosić 5 zł za m3 wody (przy obecnej – 4 zł za m3). Przyjmując, że jedna osoba miesięcznie zużywa średnio ok. 3 m3 wody – opłata zmieni się o 3 zł.  Jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną dla odpadów segregowanych proponuje się stawkę 65 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe (przy obecnej 50 zł).

Nieco inaczej ceny kształtować się będą w przypadku odpadów niesegregowanych. Tutaj proponowane stawki wynoszą odpowiednio 10 zł za m3 (obecnie 5 zł) w zabudowie wielorodzinnej  i 130 zł w zabudowie jednorodzinnej (obecnie 80 zł). Nowe stawki wynikają z przepisów zawartych w ustawie.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami wymagają jednak szerszego spojrzenia. Stąd Miasto Szczecin zamierza wystąpić do Unii Metropolii Polskich, by ta zajęła się analizą przepisów. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami nie dotyczą tylko Szczecina. Są sporym wyzwaniem i muszą odbyć się przy jak największej akceptacji ze strony mieszkańców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here