Zdrowie – raz jeszcze

0
813

Rusza projekt e-Zdrowie we współpracy z marszałkowskimi lecznicami. Urząd Marszałkowski oraz 13 podległych mu placówek ochrony zdrowia z Pomorza Zachodniego przystępuje do wielomodułowego projektu e-Zdrowie. Kluczową jego usługą będzie gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Porozumienie związane z realizacją wartego prawie 40 mln zł przedsięwzięcia podpisali w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz przedstawiciele lecznic. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” to przedsięwzięcie, które w ciągu 36 miesięcy pozwoli utworzyć regionalny system usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Projekt umożliwi uruchomienie centrum integrującego ogół informacji o pacjencie i świadczeniach medycznych oferowanych przez placówki skupione we wspomnianym systemie. Nie zabraknie również wyposażenia jednostek w infrastrukturę informatyczną. – Od ponad 10 lat inwestujemy w ochronę zdrowia na Pomorzu Zachodnim. Próbujemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjentów naszych marszałkowskich lecznic, również w kwestii organizacji medycznej. Projekt e-Zdrowie jest m.in. tego przykładem. To duże i trudne wirtualne przedsięwzięcie, które w rzeczywistości pomoże w sprawniejszym przepływie danych o pacjencie, czy rejestracji chorych do lekarzy specjalistów bez wychodzenia z domu. Do sieci przystąpić będą mogły inne placówki medyczne: prywatne czy powiatowe. Docelowo pozwoli to na wymianę informacji nawet na poziomie krajowym – zaznaczył marszałek Olgierd Geblewicz. Najważniejszym elementem inicjatywy będzie tzw. EDM, czyli gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwiający osobisty odbiór czy zarządzanie bądź monitoring danych medycznych. Dodatkowo w skład ważnych e-usług inicjatywy wejdą: e-rejestracja i platforma pacjenta. Koszt działań oszacowano na prawie 40 mln zł. 85% wydatków pokryją środki unijne RPO WZ 2014-2020. Ponadto do przedsięwzięcia dołoży budżet województwa, państwa oraz jednostki ochrony zdrowia ze środków własnych. – Tym projektem wchodzimy w XXI wiek. To wielkie wyzwanie usprawni cały proces konsultacji medycznych, czy zapisów na wizyty lekarskie. Myślę, że pomocny okaże się także dla chorych e-dzienniczek, w którym będzie można umieścić wyniki pomiaru ciśnienia czy zażywania leków, a z niego skorzystają medycy – przyznał wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Porozumienie w zakresie e-zdrowia podpiszą Urząd Marszałkowski jako lider projektu oraz 13 partnerów tj. wszystkie marszałkowskie lecznice. Będą to: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie, Szpital w Gryficach, Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Szpital Uzdrowiskowy „Willa Fortuna” w Kołobrzegu, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Leśna Ustroń” w Tucznie oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here