Zahorski do posła Sawickiego

0
436

List otwarty pełnomocnika Marszałka Olgierda Geblewicza do przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – posła Marka Sawickiego:

Szanowny Panie Przewodniczący,

niniejszym chciałem przekazać na Pana ręce członkom i gościom Komisji ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej standardy nadzoru nad stanem i czystością rzek obowiązujące w Unii Europejskiej. Dodam, że wszystkie parametry mierzone w tych standardach są powszechnie dostępne w systemie ciągłym dla KAŻDEGO OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ, a nie tylko dla wybranych czy też ocenzurowanej listy instytucji.
Pragnę również wyraźnie zaznaczyć i podkreślić, że obecnie w Polsce nie ma żadnego systemu zapewniającego płynne dozorowanie podstawowych parametrów czystości czy przejrzystości wody w rzece Odrze prezentowanych w załączonych przykładach. Tym samym państwowe instytucje (chętnie rozdające podmiotom państwowym trującym regularnie i od lat naszą rzekę Odrę) nie są w stanie kontrolować tego na co wydaje się legalnie dają pozwolenia wodno-prawne. Biorąc pod uwagę bardzo niski koszt zakupu oraz ustawiania na Odrze i dozorowana oraz komunikowania poprzez łącza GSM i pozycjonowania na podstawie systemu GPS pływających, autonomicznych energetycznie, punktów pomiarowych jest to istotne i moim osobistym zdaniem celowe jako swoisty parasol ochronny państwa nad spółkami skarbu państwa. Gdyby w Polsce istniał choćby tak prosty, przejrzysty i dostępny system pomiarowy jak w sąsiadującej z Zachodniopomorskim i Lubuskim Brandenburgii monitorujący nasz wspólny odcinek rzeki tzw. Odrę Graniczną to żaden z trucicieli nie odważyłby się zrzucać swoich ścieków do naszej rzeki.

Oto wszystkie punkty pomiaru jakości wód na terenie Brandenburgii:

https://lfu.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/gewaesserguetemessnetz.pdf

Na Odrze dużymi beżowymi kropkami oznaczone są stacje automatyczne w Ratzdorf (Nysa Łużycka), Frankfurcie nad Odrą (Odra powyżej ujścia Warty) i w Hohenwutzen (Odra poniżej ujścia Warty)

Tu jest opis wszystkich automatycznych stacji, w tym interesujących nas trzech. Stacje te mierzą jakość wody w trybie ciągłym (całą dobę, pomiary co 10 minut). Jest też kontakt do człowieka, od którego można dostać dane w excelu (cyfrowe, a nie wykresy) i to za dłuższy okres.

Poszczególne stacje:

   Ratzdorf: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/wasser/fliessgewaesser-und-seen/gewaesserueberwachung/wasserguetemessnetz/ratzdorf/
   Frankfurt nad Odrą: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/wasser/fliessgewaesser-und-seen/gewaesserueberwachung/wasserguetemessnetz/frankfurt-an-der-oder/
   Hohenwutzen: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/wasser/fliessgewaesser-und-seen/gewaesserueberwachung/wasserguetemessnetz/hohenwutzen/

Stacje mierzą następujące parametry:

   Wassertemperatur – temperatura wody
   Sauerstoffgehalt – zawartość tlenu
   pH-Wert – pH wody
   elektrische Leitfähigkeit – przewodność elektryczna
   Trübung – zmętnienie
   UV-Absorption bei 254 nm – absorpcja promieniowania UV (254 nm)
   Nitrat-Stickstoff – azot azotanowy
   Globalstrahlung – promieniowanie całkowite
   Lufttemperatur – temperatura powietrza
   Gesamtchlorophyll – zawartość chlorofilu

Od siebie dodam, że te 10 parametrów jest wystarczające do ciągłej analizy stanu rzeki i umożliwia szeroką prewencję i wykrywanie wszelkich skażeń oraz anomalii, a nie jak w naszym Narodowym przypadku odkrywanie śmierdzącej wody a następnie jako skutku wyławianie martwych ryb przez samorządy, koła rybackie, rybaków i wolontariuszy.

Z poważaniem

Rafał Zahorski
Pełnomocnik Marszałka WZP ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here