Wybory do Rad Osiedli

0
891

Już 7 kwietnia w Szczecinie odbędą się wybory do Rad Osiedli. Jest się czym zainteresować i wziąć udział w głosowaniu, ponieważ każda z nich będzie miała do wykorzystania na osiedlowe inwestycje aż milion złotych.

– Rady Osiedli pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu tego, co nas otacza, łącznikiem pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami osiedli, wyrazicielem głosu, woli mieszkańców, sygnalizującym nam, co powinno się na poszczególnych osiedlach dziać – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Widząc szczególnie duże zaangażowanie Rad w realizację inwestycji, które bardzo pozytywnie zmieniają oblicze osiedli, wprowadziliśmy duże zmiany w ich finansowaniu. Tym bardziej zachęcamy do zaangażowania się w działalność Rad – zarówno do startu w wyborach, jak i głosowania na swoich kandydatów.

Na terenie Szczecina działa 37 Rad Osiedli. Większość z nich liczy 15 członków, w dwóch (Gumieńce i Pogodno) jest to 21 osób. Podstawowym obowiązkiem  RO jest współpraca z mieszkańcami osiedla i reprezentowanie ich interesów wobec  Rady Miasta i prezydenta. Do ich zadań należy między innymi inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia na osiedlu, wnioskowanie do organów Miasta w sprawach ważnych dla mieszkańców, np. dotyczących infrastruktury, komunikacji, inwestycji, a także opiniowanie projektu Budżetu Miasta i uchwał dotyczących danego osiedla.

Każda Rada Osiedla dysponuje również budżetem na inwestycje osiedlowe. Dzięki tym pieniądzom w Szczecinie, w naszym najbliższym sąsiedztwie, przybywa placów zabaw, siłowni pod chmurką, pięknieją skwery i parki, ubywa wyrw w chodnikach. Od najbliższej  kadencji będzie to 1 000 000 zł,  do wykorzystania w ciągu pięciu lat.

Kandydatów na członków swojej Rady Osiedla może zgłosić każdy mieszkaniec tego osiedla, chętni mogą również zgłaszać się samodzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej. Muszą zawierać: imię i nazwisko kandydata, nr PESEL, wykształcenie, zawód, adres i numer telefonu. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć  pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi być również poparte podpisami co najmniej dwudziestu  mieszkańców danego osiedla, posiadających prawo wybierania.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 159 (prawe skrzydło).

red.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here