W Szczecinie. Powstanie Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających

0
757

Akademia Morska w Szczecinie to kolejna zachodniopomorska uczelnia,
która inwestuje w sektor naukowo-badawczo-rozwojowy. Dzięki
dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
powstanie przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie Centrum Eksploatacji
Obiektów Pływających. Będzie to jeden z najnowocześniejszych ośrodków
tego typu w Europie. Umowę gwarantującą przekazanie wsparcia podpisali
2 października  – marszałek Olgierd Geblewicz oraz rektor AM prof.
Wojciech Ślączka. Budowa CEOP-u ruszy w styczniu 2019 r.
Akademia Morska w Szczecinie – to obok Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie oraz Politechniki Koszalińskiej – trzecia uczelnia
w regionie, która korzysta ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, by
rozwijać publiczną infrastrukturę badawczą. Uczelnie chcą współpracować z
przedsiębiorcami, by wykorzystywać efekty prac naukowych związanych z
regionalnymi specjalizacjami np. z branży stoczniowej, elektromaszynowej,
drzewnej czy chemicznej.
– To dobra wiadomość dla Pomorza Zachodniego. Udało nam się zakontraktować
jeden z kluczowych projektów, jeżeli chodzi o Zachodniopomorską Listę
Infrastruktury Badawczej. Jestem przekonany, że Centrum Eksploatacji Obiektów
Pływających wzmocni infrastrukturę badawczą naszych zachodniopomorskich
uczelni – powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz i dodał,
że Akademia Morska w Szczecinie to jeden z najbardziej sprawdzonych
beneficjentów wśród uczelni.
Uczelnia dofinansowanie w wysokości 18 mln zł przeznaczy na wdrożenie
nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej w obszarze gospodarki morskiej.
Przy akademii powstanie Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających, w którym
prowadzone będą badania dotyczące transportu, logistyki, prognozowania
kartograficznego, górnictwa morskiego czy wielkogabarytowych konstrukcji
wodnych i lądowych. Należy podkreślić, że Centrum dopasuje ofertę usług
badawczo-rozwojowych do potrzeb rynku i przedsiębiorców. Dzięki realizacji
inwestycji Akademia Morska w Szczecinie będzie mogła konkurować z
zagranicznymi ośrodkami naukowymi, oferującymi podobne rozwiązania.
– Centrum będzie niezbędnym dla nas zapleczem naukowymi pozwoli nam na
prowadzenie badań nad najnowszymi technologiami – m.in. nad statkami
autonomicznymi czy zastosowaniem systemu wirtualnej rzeczywistości w
nawigacji. Ponadto, CEOP będzie także cennym ośrodkiem szkoleniowym, z
bezpośrednim dostępem do wody – zaznaczył rektor Akademii Morskiej w
Szczecinie prof. Wojciech Ślączka.
CEOP w Szczecinie będzie dysponować najnowocześniejszą aparaturą w
Europie. W Centrum powstaną miniatury statków, które pozwolą prowadzić
obserwacje odnoszące się później do funkcjonowania statków w praktyce.
Powstanie centrum możliwe jest dzięki wsparciu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających zostanie otwarte w grudniu 2021 r.
Do tej pory zachodniopomorskie uczelnie wyższe zainwestowały w swoje projekty
prawie 12,5 mln zł, a Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego 2014-2020 pokrył koszty przedsięwzięć w wysokości ponad 7,5
mln zł. To przedsięwzięcia zrealizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologicznym w Szczecinie oraz Politechnikę Koszalińską.
Infrastruktura badawczo-rozwojowa z mocnym unijnym wsparciem. Ponad
7,5 mln zł dla zachodniopomorskich uczelni
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny za prawie 9 mln zł doposaży do
końca 2019 roku laboratorium miernictwa oraz zakład spawalniczy. W ten sposób
naukowo i badawczo rozwinie obszary przemysłu stoczniowego, offshorowego,
energetycznego czy przeładunkowego. Z kolei do zakładu spawalniczego
zakupiony zostanie nowoczesny system symulacji cykli termiczno-
odkształceniowych procesów spawania, które oceni technologię spawania czy
materiały użyte do spawania. Nowoczesna infrastruktura trafi docelowo na
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Z Programu Regionalnego Urząd
Marszałkowski przeznaczy na jej zakup 5,5 mln zł.
Politechnika Koszalińska wykorzysta wsparcie w wysokości 3,4 mln zł na centrum
badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji
procesów oraz badań wibroakustycznych, które powstanie na Wydziale
Technologii i Edukacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here