Unia Europejska szansą dla młodych

0
838

Unia Europejska może nie jest doskonała, ale w rywalizacji z Ameryką czy Azją, na wielu płaszczyznach jest w stanie być skuteczna – powiedział dr Michał Matlak podczas wykładu dla szczecińskiej młodzieży. 

Można krytykować pewne rozwiązania, warto zmieniać poszczególne regulacje, lecz przede wszystkim powinniśmy szukać szansy w ramach Unii Europejskiej. Unia Europejska powinna być dla nas ważną wartością. Pojedynczo żadne państwo nie jest bezpieczne, ani konkurencyjne. Zdaniem dr Matlaka negatywne konsekwencje Brexitu są jeszcze trudne do oszacowania. Jego zdaniem młodzi Polacy powinni wyciągać z tego przykładu wnioski, bacznie patrzeć na populistów i ruchy skrajne dążące do dezintegracji wspólnoty. 

Celem wykładu i debaty z dr Matlakiem była aktywizacja młodych ludzi. Zachęcenie ich do sięgania po możliwości jakie daje nam obecność w Unii Europejskiej. Dr Matlak – absolwent II LO w Szczecinie, omówił praktyczne możliwości korzystania z programów stypendialnych, programy naukowe, współpracę międzynarodową szkół i uczelni ale także historię i strukturę UE. 

Jako szczecinianin przedstawił na własnym przykładzie, istniejące możliwości kształcenia i kariery międzynarodowej jakie oferują młodym ludziom instytucje unijne. To przede wszystkim stypendia, staże, wizyty studyjne, praca kontraktowa czy urzędnicza, Uczestnicy spotkania pytali o szczegóły programów stypendialnych, konsekwencje Brexitu, możliwości angażowania się młodych ludzi w sprawy publiczne. 

Prelegent podkreślał przede wszystkim konieczność znajomości języków obcych. Zachęcał młodzież do uczenia się jednego języka głównego np. angielski, niemiecki czy francuski i języka uzupełniającego – niderlandzki, czeski czy włoski. Dzięki umiejętnościom językowym młody człowiek ma ogromne szanse na pracę, rozwój i karierę w strukturach Unii Europejskiej. 

Organizatorem spotkania była Fundacja Europejska. Partnerem dla Fundacji był Sekretariat ds Spraw Młodzieży. Projekt zrealizowana w ramach programu „Program Społecznik na lata 2019 – 2021”.

Michał Matlak – szczecinianin, absolwent II LO, doktor nauk politycznych i społecznych, absolwent Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, stały współpracownik “Kultury Liberalnej”, publikował m.in. w The New York Review of Books, autor książki z wywiadami “Polska w Europie, Europa w Polsce. Rozmowy na kwiatowym dywanie”. Od 2016 roku pracuje w Parlamencie Europejskim. Ekspert ds. relacji religii i polityki oraz spraw instytucjonalnych Unii Europejskiej. Przebywał na pobytach badawczych w Princeton, Leuven i Hertie School of Governance w Berlinie, w 2016 roku otrzymał stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. W 2018 roku otrzymał nagrodę Ambasadora Luksemburga za esej „Lekcja z Brexitu” podczas krakowskiego Festiwalu Conrada.

wit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here