Tęsknie za Tobą, Żydzie

1
1725

Taki napis na ścianie budynku, pojawił się na szczecińskim Niebuszewie. Mieszkańcy dzielnicy zwracają na niego uwagę. Niektórzy się zatrzymują, ze zdziwieniem patrząc na te dziwne bazgroły. Czytają, zastanawiają się. Lub nie. Przechodzą obojętnie. Napis jest przy samej ulicy Niemierzyńskiej. Może nie jest zbyt widoczny, ale nawet kierowcy samochodów mogą go zobaczyć. Pytanie – jak długo? 

W niemieckim Stettinie w latach 20-30 ubiegłego wieku mieszkało tylko około 7 tysięcy Żydów. Piękna synagoga spalona została podczas tzw. nocy kryształowej w 1938 roku. 

Po II Wojnie Światowej do Szczecina przybyło ponad 30 tysięcy Żydów. Według historyków, stanowili oni w pewnym momencie, prawie połowę mieszkańców miasta. Do dzisiaj niektórzy określają Niebuszewo mianem Lejbuszewo. 

Tęsknie za Tobą, Żydzie.

Kilka, czy kilkanaście dni temu jeden z radnych szczecińskiego osiedla Drzetowo – Grabowo, chwalił się, że udało się zamalować – dzięki jego oczywiście interwencji – bulwersujący napis. Tak. Tęsknie za tobą, Żydzie. Mam nadzieję, że radni z Niebuszewa nie wykażą się taką rewolucyjna czujnoścą…

Tęsknie za Tobą, Żydzie – to akcja ogólnopolska. Jej pomysłodawcą jest Rafał Betlejewski, artysta, dziennikarz, performance. Pomysł narodził się już w 2004 roku i zakładał różne formy aktywności artystycznej. Szczegóły można śledzić na stronie www.tesknie.com 

Pierwsze napisy na ścianach pojawiły się w 2009 roku. Wzbudzały zainteresowanie i wzburzenie. Wiele komentarzy zwracało uwagę na dewastacje ścian, nielegalne malowanie elewacji budynków, bazgroły czy wreszcie filosemityzm. 

Jak podkreśla Rafał Betlejewski „chcę odzyskać słowo Żyd, wyrwać je antysemitom, którzy w tym kraju są jedynymi, korzystającymi z niego w sposób nieskrępowany. Dążę do zbudowania platformy, służącej do wyrażania pozytywnych emocji w kierunku ludzi określanych mianem Żyda”. W Szczecinie pierwszy napis – Tęsknie za tobą, Żydzie, pojawił się w 2010 roku przy rondzie Giedroycia. 

W wielu miastach napis na ścianie – Tęsknie za tobą, Żydzie ma często odmienny kontekst. W Łodzi, gdzie na murach często wypisywano hasło „Widzew Żydzi” czy ” ŁKS Żydzi”, pojawienie się napisu – Tęsknie za tobą, Żydzie wywoływało konsternacje. Burzyło powszechne rozumienie haseł wypisywanych na ścianach. Przypominało o tysiącach żydowskich mieszkańcach Łodzi. Podobnie w Warszawie, napisy zwracały uwagę na pewną pustkę, tęsknotę za tym, co niegdyś było trwałym elementem nie tylko Warszawy ale wielu polskich miast. 

W Szczecinie ten napis też przypomina, że kilkadziesiąt tysięcy Żydów zamieszkałych, nie tylko w dzielnicy Niebuszewo to już niestety tylko historia. Wspomnienia, fotografie, kultura, zniszczone nagrobki, szkolne przyjaźnie…

Tęsknie za Tobą, Żydzie
wit 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here