Termomodernizacja w szczecińskich podstawówkach i przedszkolach. Pomogą środki Regionalnego Programu Operacyjnego

0
783

Ponad 13,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoli na termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej w Szczecinie. To dwie szkoły podstawowe i dwa publiczne przedszkola.

Umowa gwarantująca przekazanie dofinansowania została podpisana we wtorek, 4 grudnia 2018 r. przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza oraz prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Wartość całkowita inwestycji to ponad 16,3 mln zł. – Realizacja działań ekologicznych to jeden z naszych priorytetów, a termomodernizacja stanowi ważny sposób na  realne oddziaływanie na najbliższe otoczenie. Cieszę się, że dzięki pomocy środków Regionalnego Programu Operacyjnego wyremontowane zostaną budynki, w których sporą część dnia spędzają najmłodsi mieszkańcy naszego regionu – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Dzięki unijnemu wsparciu modernizacją zostaną objęte cztery budynki. To: Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Rydla 6, Szkoła Podstawowa 35 przy ul. Świętoborzyców 40, Przedszkole Publiczne nr 9 przy ul. Kostki Napierskiego 13 oraz Przedszkole Publiczne nr 14 przy ul. Bandurskiego 56. – Od kilku lat sukcesywnie inwestujemy w poprawę stanu technicznego naszych placówek oświatowych. Z roku na rok przeznaczamy na to coraz więcej środków. Budowy nowych boisk, placów zabaw, sal gimnastycznych, remonty istniejących placówek, rozbudowy przedszkoli to wyzwania inwestycyjne, które chcemy w najbliższym czasie zrealizować. Nasze dzieci dużo czasu spędzają w szkołach i przedszkolach, dlatego dokładamy wszelkich starań aby zdobywały wiedzę w przyjaznym otoczeniu i miały jak najlepsze warunki do rozwoju – komentuje prezydent Piotr Krzystek.

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektów poprzez m.in. docieplenie budynków, wymianę instalacji grzewczej na wysokowydajną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W obiektach objętych projektem modernizacja instalacji grzewczych będzie polegała na wprowadzeniu m.in. automatyki regulacyjnej dla instalacji CO-C.W.U. oraz  dynamicznego systemu kontroli i zarządzania zużyciem energii cieplnej. Każdy obiekt wyposażony zostanie w liczniki ciepła i ciepłej wody użytkowej.
Zgodnie z zapisami umowy, realizacja przedsięwzięcia powinna zakończyć się do 30 października 2020 r.

Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II” jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here