Szczeciński Tydzień Reformacji o… niepodległości.

0
975

W ubiegłym roku obchodzono 500 lecie Reformacji. Wówczas w Szczecinie kościoły protestanckie porozumiały się do przeprowadzenie wspólnych uroczystości i wydarzeń. Finał był dla wszystkich zadowalający. Dlatego w tym roku, 8 różnych kościołów protestanckich postanowiło kontynuować współpracę i wprowadza do kalendarza cykliczne wydarzenie pod nazwą: Szczeciński Tydzień Reformacji. W programie tegorocznym są koncerty, nabożeństwa oraz wykład.

W perspektywie zbliżających się obchodów 100 lecia Niepodległości, marszów na ulicach, rac, wykrzykiwania haseł „Polak – katolik” i „Polska dla Polaków” wykład podczas Szczecińskiego Tygodnia Reformacji miał szczególny charakter.
Dr hab. Krzysztof Kowalczyk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i jednocześnie dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie wygłosił wykład „Współpraca międzywyznaniowa podczas walki o niepodległość”. Kilkadziesiąt osób zgromadzonych w Książnicy Pomorskiej było usatysfakcjonowanych erudycją profesora, tematem wykładu, możliwością włączenia się do dyskusji oraz pozytywnymi konkluzjami.
Profesor Kowalczyk opowiedział i przedstawił sytuacje na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku oraz na początku wieku XX ze szczególnym uwzględnieniem miejsca rożnych grup religijnych w polskim społeczeństwie. Na szczególną uwagę zwrócił prezentując dane dotyczące wspólnot Ewangelików, Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego, czy Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Według profesora Kowalczyka w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości w 1918 roku swój ważny udział mają wyznawcy kościołów protestanckich oraz innych religii. Według przywoływanych danych statystycznych – w pierwszych latach niepodległości, obywatele Polski wyznania rzymsko – katolickiego stanowili niewiele ponad 60% społeczeństwa. Ważne miejsce w statystykach zajmowały wyznania: grekokatolickie, prawosławne, mojżeszowe i właśnie protestanckie. Prelegent podkreślił (obok arcybiskupa Sapiehy, czy biskupa Kakowskiego) ważną rolę ewangelickiego biskupa Juliana Bursche w proces odzyskiwania niepodległości. W dyskusji pojawiły się głosy, że wśród legionistów Józefa Piłsudskiego (który sam przeszedł na protestantyzm) było wielu znanych Polaków, którzy byli protestantami. Różnice religijne w aspekcie procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości nie miały znaczenia. Raczej wręcz można postawić tezę, że w obliczu patriotyzmu, walki o niepodległość – Polacy różnych wyznań mogli ze sobą idealnie współpracować.

wit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here