Szczecin zwiększa nakłady na oświatę

0
616

Nowy rok szkolny 2019/2020 to nie tylko nowe wyzwania dla uczniów. To także kolejne nowe problemy, z którymi musi zmierzyć się samorząd, jak chociażby ten dotyczący braku rządowych środków na wypłatę obiecanych podwyżek dla nauczycieli.

Pieniądze na rządowe podwyżki dla nauczycieli z budżetu Miasta

Wiosną br. przez polskie placówki oświatowe przetoczyła się fala protestów. Nauczyciele walczyli o podwyższenie swojego wynagrodzenia. W wyniku przeprowadzonych negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi a przedstawicielami rządu, zawarto porozumie dotyczące zwiększenia zasadniczego wynagrodzenia pedagogów o 9,6 % od 1 września 2019 r.

Niestety, do dziś do kas samorządów nie wpłynęły obiecane przez rząd środki, które miałyby zostać przeznaczone na podniesienie pensji pracowników szkół. W związku z tym, prezydent Szczecina Piotr Krzystek podjął decyzję o konieczności zwiększenia budżetu, który Szczecin do końca tego roku kalendarzowego przeznaczy na oświatę. Dzięki takiemu działaniu możliwe będzie wypłacenie obiecanych przez rząd podwyżek nauczycielom ze środków własnych gminy.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem odpowiedniego projektu uchwały dot. zmian w budżecie Miasta, który po przegłosowaniu na sesji Rady Miasta, pozwoli na wypłacenie pracownikom szkół należnych im podwyżek, bez konieczności wstrzymania ich ze względu na brak rządowych pieniędzy. Szacuje się, że do końca 2019 roku Miasto będzie musiało przeznaczyć na ten wydatek ok. 11,5 mln złotych.

Większe dodatki dla wychowawców w przedszkolach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające stawki wynagradzania zasadniczego nauczycieli nie określa jednoznacznie wysokości dodatków za wychowawstwo, które od 1 września br. mają trafić do opiekunów grup przedszkolnych.  W związku z powyższym w Szczecinie podjęto decyzję, że dodatkowe środki z kasy Miasta trafią również do wychowawców zatrudnionych w szczecińskich przedszkolach. Oznacza to, że ten składnik ich wynagrodzenia zostanie wyrównany do takiego samego poziomu, jaki mają wychowawcy klas w szkołach. Szacuje się, że do końca tego roku (4 miesiące) Miasto będzie musiało przeznaczyć na ten cel łącznie ponad 400 000 złotych. Tego typu działanie będzie możliwe dzięki dokonaniu zmian w regulaminie wynagradzania szczecińskich nauczycieli, na które w wyniku przeprowadzonych rozmów zgodziły się lokalne związki zawodowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here