Suchocka w Szczecinie

0
390

Dominikanin Tomasz Dostatni (nasz felietonista) kontynuuje cykl spotkań „Otwarta społeczność”. Spotkania realizowane są we współpracy z Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem i Książnicą Pomorska. Pierwsze, zapowiadane spotkanie z prof. Hanną Suchocką miało odbyć się już rok temu, ale covid pokrzyżował plany. Tym razem się udało a sala w Książnicy Pomorskiej pękała w szwach. Na spotkanie z byłą premier i ambasadorem Polski przy Stolicy Apostolskiej przyszło prawie 100 osób. Spotkanie prowadził oczywiście Tomasz Dostatni OP, który dość precyzyjnie zakreślił zakres tematyczny, koncentrując się wokół kilku ważnych zagadnień: ocena 3 papieży z którymi pracowała polska Ambasador, temat wspólnej Europy, relacje kościół – państwo i pedofilia w kościele. Pretekstem do rozmowy, kanwą spotkania była książka Hanny Suchockiej „Ambasador u trzech papieży”.

Hanna Suchocka opowiedziała, że długo wahała się, czy przyjąć propozycje ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Jej zdaniem Jan Paweł II zrewolucjonizował działanie Watykanu na arenie międzynarodowej w sensie dyplomatycznym. Benedykt był bardziej typem profesora akademickiego. Jego dziennikarska charakterystyka – jakoby miał być – „pancernym kardynałem” nie miała nic wspólnego z tym jaki Benedykt XVI był na co dzień. Był zaś – według pani Ambasador – ciepłym, wrażliwym człowiekiem. Franciszek natomiast wbrew temu że uznawany jest za „papieża uśmiechu” – jest według Niej – najbardziej autorytarnym spośród tych trzech papieży. W jego decyzjach ten autorytaryzm był i jest widoczny dość wyraźnie. Według prof. Suchockiej – Franciszek nie ustąpi z funkcji papieża, gdyż chce zdecydowanie wprowadzać zmiany w kościele i kurii papieskiej. 

Istotnym zagadnieniem podczas rozmowy był temat Europy. Według pani Ambasador – Europa była jednym z głównych tematów agendy papieży. Wejście Polski do UE było realizacją marzeń wielu Polaków, ale też wielkim pragnieniem i misją Jana Pawła II, który podkreślał, że albo jesteśmy w orbicie Europy, albo w orbicie Rosji. Te słowa dość mocno kontrastują z działaniami obecnej władzy w Polsce, czy opiniami niektórych hierarchów kościelnych.  W czasie kiedy Hanna Suchocka była Ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej ważnym elementem była konstytucja europejska. Biorąc pod uwagę różne tradycje i historie to był trudny proces. Stolica Apostolska stała na stanowisku, że w konstytucji europejskiej powinny się znaleźć odnośniki, wskazania, że fundamentem Europy, czy tradycji europejskiej są cywilizacja chrześcijańska, kultura grecka i prawo rzymskie. Niestety ten projekt upadł. Jako ambasador aktywnie uczestniczyłam w tym projekcie, jednak bez pozytywnego zakończenia. Dzisiaj mamy taką sytuację, że papież Bergoglio na Europę patrzy z dystansem i widzi w Europie dużo pesymizmu. Zdaniem Hanny Suchockiej Europa przestała w siebie  wierzyć. Widać to również po decyzjach Franciszka który mianuje kardynałów głównie z poza Europy. 

Tomasz Dostatni pytał również Gościa o relacje państwo – kościół. Zdaniem prof. Suchockiej laickość państwa jest czymś pozytywnym. Powinny być zapewnione gwarancje religijne, przyjazny rozdział kościoła i państwa. Jednak Jej zdaniem – lepszym terminem może być bezstronność, zamiast rozdział. Ważne jest jak podkreślała – współdziałanie państwa i kościoła. Trzeba też pamiętać, że w państwie są też osoby niewierzące i to kościół oraz państwo powinni też szanować.

Temat pedofilii w kościele wzbudził duże zainteresowanie, również poprzez pytania zadawane przez uczestników spotkania. Hanna Suchocka przez dwie kadencje pracowała w specjalnej komisji papieskiej złożonej ze świeckich, socjologów, prawników, psychologów. Zdaniem pani Ambasador to temat szczególnie żywy w Polsce i na świecie. Według Suchockiej Jan Paweł II nie miał pełnej wiedzy na temat skandali pedofilskich, ale kiedy docierały do niego takie informacje to zawsze reagował. Szczególnie w sytuacjach krytycznych w Irlandii czy USA. Jak wspomniała Hanna Suchocka – Benedykt przyznał – wiedzieliśmy o tym zjawisku, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy z jego skali. Pracowałam w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich nad regulacjami – opowiadała pani Ambasador – przyznania ofiarom prawa do wysłuchania, gwarancji jawności procesów a później odpowiedzialności sprawców. Jako prawnik wprowadziłam gwarancje prawne dla ofiar pedofilii. Rozwiązania prawne niestety nie były dobrze przyjmowane przez Watykan. Szereg moich propozycji niestety nie zostało zaakceptowanych.  

wit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here