Stypendium marszałka

0
754

Najlepsi uczniowie mogą ubiegać się o stypendium marszałka województwa zachodniopomorskiego. Trzeba jednak pochwalić się średnią ocen co najmniej 4,5 oraz dobrymi wynikami maturalnymi i sukcesami w olimpiadach. To propozycja dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy w październiku br. rozpoczynają studia na zachodniopomorskich uczelniach. Nabór wniosków potrwa do 15 września. – Chcemy utorować drogę młodym, zdolnym osobom i pomóc wejść w kolejny ważny etap w życiu, jakim jest studiowanie. Finansowe wsparcie ułatwi im start, a uczelnie Pomorza Zachodniego zyskają dobrych studentów, którzy w przyszłości być może wejdą na nasz rynek pracy – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

To stypendium jest próbą zachcenia młodych ludzi do wyboru uczelni w województwie zachodniopomorskim. Co roku stypendia otrzyma piętnastu uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy spełnią określone wymogi: osiągnęli średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie przynajmniej 80%. Dodatkowe punkty otrzymają laureaci olimpiad. Wnioski w sprawie stypendium można składać w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub drogą pocztową z dopiskiem „Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego”.

Do tej pory z budżetu województwa zachodniopomorskiego finansowane były stypendia artystyczne i sportowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here