Sprzeciw wobec zła

0
670
foto: T. Dostatni

Szczecińsko – lubelska debata online z Dietrichem Bonhoefferem w tle.

Organizatorem są Klub „Tygodnika Powszechnego” w Lublinie oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie. Prelegenci to znany i szanowany w Szczecinie ks. Sławomir Sikora proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Szczecinie oraz „szczeciński” od kilku miesięcy – dominikanin Tomasz Dostatni. Debatę poprowadzi ks. prof. Alfred Wierzbicki z KUL-u.

foto: T. Dostatni

„Lubelskie Spotkania Powszechne”, nawiązują swą ideą do Debaty Dwóch Ambon prowadzonej przez wiele lat w Lublinie przez o. Tomasza Dostatniego. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie postaci związanego ze Szczecinem, luterańskiego teologa i pastora Dietricha Bonhoeffera (1906-1945), który otwarcie sprzeciwiał się nazizmowi. Poniósł śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym KL Flossenbürg, stracony po procesie przed trybunałem doraźnym na dwa tygodnie przed wyzwoleniem obozu przez Amerykanów. Życie, postawa i myśl teologiczna Bonhoeffera, wraz z jego rozważaniami na temat „bezreligijnego chrześcijaństwa”, którym męczeńska śmierć nadała jeszcze głębszą wymowę, stały się podstawą do postawienia ważkich pytań i problemów, aktualnych również dzisiaj:

foto: T. Dostatni Ogród Ciszy i Medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera

Kiedy chrześcijanin nie może milczeć? Chrześcijaństwo wobec ludzi spoza Kościoła: postawa Bonhoeffera wobec losu niemieckich Żydów. Jak rozumieć „bezreligijne chrześcijaństwo” Bonhoeffera? Czy jest to idea wciąż aktualna?

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJkODUyODEtNGMzYi00ZDU3LTk1YzQtYjU2YjgwYzI4NjVm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2C%22Oid%22%3A%22db87e004-8bc3-472e-8fca-fa9010be0ac0%22%7D

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia od godz. 18.00 do 20.00. Powyżej link z dostępem do dyskusji.

wit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here