Społecznik

0
79

Gwarancja społecznych działań
„Społecznik” to ceniony i popularny na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą działać razem na rzecz swojej małej ojczyzny. Dzięki przyznawanym od  2017 roku dotacjom udało się w województwie zachodniopomorskim zrealizować ponad 3,1 tys. inicjatyw. Przed nami kolejnych 590 w podziale na  pięć wydzielonych w programie subregionów. Każdy z nich otrzyma szansę na realizację blisko 120 pomysłów. 

„Nazwa Programu Społecznik przy zapowiedzi różnych wydarzeń i akcji w regionie to gwarancja, że zostały one przygotowane przez lokalne organizacje pozarządowe, przez mieszkańców dla mieszkańców danej miejscowości. Wśród tegorocznych propozycji znajdziemy projekty zaangażowane społecznie, ale i zachęcające do wspólnego spędzania wolnego czasu. Serdecznie zachęcam do udziału w zaplanowanych rajdach, spotkaniach i warsztatach” – mówił podczas podpisywania pierwszych umów Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Olgierd Geblewicz rozmawiał  z przedstawicielami organizacji pozarządowych na temat zaplanowanych działań. Podpisano umowy dotacyjne. Na spotkaniach obecni byli m.in. członkowie Stowarzyszenia Mi-Gracja, Fundacji  Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, Stowarzyszenia „Dobra Platforma”, Koła Gospodyń Wiejskich Mierzynianki czy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn. Część tegorocznych projektów, które otrzymały wsparcie w Programie Społecznik  dotyczyć będzie  działań pomocowych i integracyjnych na rzecz uchodźców. Przedsięwzięcia te przy ocenie wniosków otrzymały dodatkowe punkty, podobnie jak działania młodzieżowe i proekologiczne. 

Wspólne gotowanie i warsztaty Stowarzyszenie Mi‐Gracja dotację z programu  w wysokości 5 tys. zł  przeznaczy na działania dla dzieci i młodzieży, które znalazły schronienie przed wojną w regionie. Organizacja zaplanowała warsztaty pn. „Harmonizacja”. Mają one stanowić wsparcie w  procesie adaptacji społeczno‐emocjonalnej najmłodszych obywateli Ukrainy. Spotkania odbędą się w ogrodzie INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Inny pomysł na integrację ma Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzynie, które zorganizuje polsko-ukraińskie warsztaty kulinarne. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie dwujęzycznej książki kulinarnej. Natomiast Stowarzyszenie „Dobra Platforma” zaprosi dzieci z Polski i Ukrainy do udziału w warsztatach kwiatowych. Zaplanowano w sumie cztery takie spotkania. Integracją zajmie się także Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn. Planuje rodzinne wydarzenie w plenerze pn. „Integracja sąsiedzka dzieci”. W tegorocznej edycji Programu Społecznik nie zabraknie także projektów sportowych i promujących turystykę rowerową. Zadba o to m.in. Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus oraz Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra. Ze wsparciem marszałkowskiego programu odbędzie się: Drugi Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Dobra, VII Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy (trasa 15 km), Ultra Gryfus Kids 202 , VII Rodzinny Rajd Rowerowy „Do rezerwatu Świdwie z Gryfusem” (Szczecin i powiat policki). Ciekawie zapowiada się też projekt „Dobre Lato Filmowe”. Wieczorne seanse filmowe  odbędą się latem w Wołczkowie, Dołujach i Stolcu. 

Na tegoroczne działania w Programie Społecznik zostanie przeznaczona kwota 3 mln zł z budżetu województwa. Dofinansowane projekty będą realizowane od maja do końca roku, po podpisaniu przez organizacje umów.

red.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here