Strona główna Piszą w Monitorze

Piszą w Monitorze

Bogna Czałczyńska

aktywistka ruchów na rzecz kobiet i praw człowieka.
Od 10 lat działa w ruchu społecznym Kongresu Kobiet – jest jego regionalną pełnomocniczką.
Związana z sieciami współpracy Dziewuchy Dziewuchom oraz Ogólnopolski Strajk Kobiet.
Współpracuje z Siecią Miast Równych Szans.

Jarosław Dobrzyński -TV

dziennikarz, filolog, szczecinianin. Pracę w TV Szczecin rozpoczął po wygraniu konkursu na dziennikarza i prezentera. Przeszedł wszystkie szczeble dziennikarskiego zawodu: od dziennikarza stażysty do kierownika. Wieloletni współpracownik „Teleexpressu” i „Wiadomości”. Prezenter i wydawca „Kroniki”. Wydawca „Kanału 7” TVP Szczecin. Współautor z Henrykiem Sawką Kabaretu Afera a w telewizji – cyklu programów satyrycznych „Komentarz tygodnia” emitowanego również na antenie ogólnopolskiej w TVP2. Autor reportaży do „Ekspresu Reporterów”. Zrealizował i prowadził wiele autorskich programów publicystycznych, rozrywkowych i muzycznych również na antenę ogólnopolską. Autor filmów dokumentalnych dla TVP 2. Przez 5 lat pracownik centrali TVP w Warszawie, mi.in szef redakcji reportażu. Autor książki „Telewizja prowincja” zbiór anegdot o szczecińskiej telewizji.

Przemek Kowalewski

Pasjonat public relations, pedagog, dziennikarz, samorządowiec. Stypendysta University of Exeter w Wielkiej Brytanii. Były redaktor naczelny zachodniopomorskiego miesięcznika „Nowy Kurier” i gryfickiego „Kraina Regi”. Współpracownik „Kuriera Szczecińskiego”. Wydawca serwisu informacyjnego Rega24.pl. Wiceburmistrz Gryfic. Obserwator OBWE podczas wyborów do rosyjskiej Dumy w 2011 roku. Nauczyciel marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie.

Tomasz Dostatni

dominikanin, święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990. Ukończył studia filozoficzne i teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kształcił się w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów oraz uczęszczał na wykłady z literatury polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1990–1995 mieszkał w Pradze, gdzie pełnił funkcje mistrza nowicjatu, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej, korespondenta Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Założył tam Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej. W latach 1995–2000 pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa „W drodze” w Poznaniu.

Jest autorem kilkudziesięciu programów telewizyjnych z cyklu “Rozmowy w drodze”. Publikuje także w prasie świeckiej i katolickiej. Został członkiem rady redakcyjnej czeskiego czasopisma teologicznego “Salve”. Tłumaczy z języka czeskiego. Mieszka w Szczecinie.

Tadeusz Gadacz

filozof i religioznawca specjalizujący się w filozofii człowieka, wykładowca akademicki, tłumacz, profesor nauk humanistycznych, były prezbiter katolicki i członek Zgromadzenia Pijarów. Uczeń Józefa Tischnera. W latach 1991–1995 dziekan Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej, od 1995 prowincjał zakonu pijarów, odszedł z zakonu w 1998. W latach 1996–1999 kierownik Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, później profesor Collegium Civitas w Warszawie, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pracownik Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Redaktor Encyklopedii Religii Wydawnictwa Naukowego PWN. Od 2019 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jarosław Makowski

historyk filozofii, dziennikarz i publicysta, dyrektor Instytutu Obywatelskiego, radny sejmiku śląskiego V kadencji i rady miejskiej w Katowicach VIII kadencji, w 2019 dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Studiował filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie. W latach 1999–2004 był redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, następnie do 2007 członkiem zespołu „Krytyki Politycznej”. Publikuje lub publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Więzi”, „W drodze” i „Newsweeku”[1]. Uczył także filozofii w liceach ogólnokształcących w Krakowie i Pszczynie. Dyrektor Instytutu Obywatelskiego.

Jan Maria Piskorski

historyk, profesor doktor habilitowany, wykładowca historii porównawczej Europy na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Porównawczych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1976–1979 studiował historię, archiwistykę, polonistykę oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim. Po ukończenia studiów rozpoczął pracę w Instytucie Historii PAN w Warszawie, w prowadzonym przez profesora Gerarda Labudę Zakładzie Historii Pomorza w Poznaniu. W latach 1988–1989 kontynuował naukę na Uniwersytecie w Getyndze, gdzie zarazem kończył habilitację. W 1983 r. obronił na UAM pisany pod kierunkiem profesora Jerzego Strzelczyka doktorat pt. Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV w. W 1991 r. zdał kolokwium habilitacyjne na UAM na podstawie pracy Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i początkach XIV w. na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, omawiającą zagadnienia kolonizacji wiejskiej na obszarze Europy i Pomorza Zachodniego w średniowieczu. W latach 2000–2006 był wiceprezesem wspólnej polsko-niemieckiej komisji mieszanej ds. podręczników szkolnych przy UNESCO, a w latach 2006–2007 przewodniczącym Rady Humanity in Action Poland. Członek wielu rad naukowych oraz kolegiów redakcyjnych, między innymi Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, „Przeglądu Historycznego” (Warszawa), Muzeum PRL w Nowej Hucie, Muzeum Przesiedleń we Friedlandzie. Był także profesorem gościnnym na uniwersytetach w Halle, Moguncji i Osnabrücku w Niemczech, członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika German History (Londyn, Oksford) oraz w latach 1992–2005 dyrektorem Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Specjalizuje się głównie w dziejach kolonizacji i migracji, w tym na prawie niemieckim, historii dziejopisarstwa oraz historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Bogusław Liberadzki 

prof. dr hab., poseł do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII, VIII i IX kadencji, w kadencji, w latach 2017–2019 wiceprzewodniczący Europarlamentu. W latach 1993–1997 minister transportu i gospodarki morskiej. Poseł na Sejm III i IV kadencji, wiceprzewodniczący SLD. W latach 1986–1987 był stypendystą Programu Fulbrighta na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Naukowo związany ze Szkołą Główną Handlową i Akademią Morską w Szczecinie. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydował z listy Koalicji Obywatelskiej.

Rafał Zahorski

absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, MBA, przedsiębiorca, były prezes Magemar Polska, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej, zdobywca nagrody „Szczupaka” Gazety Wyborczej Szczecin za 2021 rok.

Wojciech Hawryszuk

Urodził się w Ciechanowie, dorastał w Ostrowi Mazowieckiej a okrzepł w Szczecinie. FAMA, Akademickie Radio Pomorze; dziennikarstwo internetowe, prasowe, radiowe i telewizyjne, animator kultury studenckiej i miejskiej. Koordynator projektu turystycznej mapy cyfrowej w obszarze Euroregionu Pomerania.

Wojciech Baca Hawryszuk zmarł 11.09.2020 roku.