Radni województwa apelują w sprawie czystego powietrza

0
869

Zachodniopomorski sejmik kieruje stanowisko do Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi o utrzymanie dofinansowywania dla tych przedsięwzięć, które pozwalają mieszkańcom regionu na dalszą wymianę starych instalacji grzewczych.

Radni województwa zwracają uwagę na potrzeby dalszej walki o czyste powietrze na Pomorzu Zachodnim. To jednocześnie odpowiedź na próby wygaszania przez rząd inwestycji i programów realizowanych dotąd przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Szczecinie.
Dzisiaj formalnie odpowiadamy za Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale realnie nie mamy żadnego wpływu na podejmowane przez niego decyzje. Zarząd Województwa spotkał się z władzami Funduszu w Szczecinie. Poprosiliśmy ponownie o wypracowanie rozwiązań dla naszego województwa, które pozwoliłyby na walkę ze smogiem. Możemy czekać, aż się zima skończy i problemu smogu nie będzie do następnego sezonu grzewczego. Ten apel nie uderza w kogokolwiek. On zwyczajnie stwierdza fakty. Oczekujemy działań w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, którzy z własnej kieszeni płacą na ten cel i mają prawo oczekiwać zmian – zaznacza marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
W swym apelu zachodniopomorski sejmik wnosi o utrzymanie wsparcia dla takich działań jak KAWKA czy RYŚ, które adresowane były bezpośrednio do mieszkańców regionu.
– Zaniechanie udzielania przez Fundusze Ochrony Środowiska bezzwrotnych dofinansowań budzi duży niepokój Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Należy bowiem zaznaczyć, iż kwestia pozyskania środków na realizację działań naprawczych wskazanych w programach ochrony powietrza stanowi najpoważniejszy problem w ich skutecznej realizacji – czytamy m.in. w dokumencie.
Pozyskane fundusze pozwoliły na realizację wielu proekologicznych inwestycji. Ich efektem było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10.
Dlatego w stanowisku podkreślono, że: „Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego apeluje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
o przywrócenie zaniechanych programów dofinansowań wspierających wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przywrócenie programów dofinansowań, pozwoli na dalszą efektywną realizację działań naprawczych i tym samym przełoży się na redukcję obszarów przekroczeń zanieczyszczeń w województwie”
.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here