Protesty w czasach pandemii

0
588

Rząd chce zrzucić odpowiedzialność za swoje oczywiste zaniedbania w kwestii pandemii na tych, którzy wychodzą na spacery. Pół roku bezczynności sprawiło, iż polski system ochrony zdrowia jest nieprzygotowany do drugiej fali zakażeń. To rząd odpowiada za rekordową ilość nowych zachorowań i niestety zgonów, o której jesteśmy codziennie informowani. Jednocześnie decyzja (pseudo)Trybunału nie pozostawiła wyboru. Ludzie postanowili bronić swoich praw.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Sytuacja pandemiczna sprawia, że odpowiedzialność jest teraz podwójnie ważna. Dbajmy o siebie i swoich bliskich, nie dawajmy władzy kolejnego pretekstu, by nas atakować. Protesty odbywają się nadal na terenie całego kraju, ale winny im przyświecać podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Decyzja (pseudo)Trybunału Konstytucyjnego i reakcja rządu wywołała słuszny gniew. Bunt musi iść w parze z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 315 największych miastach (przez Center for Health Economics z San Diego State University), którego przedmiotem było wskazanie zależności pomiędzy wzrostem zachorowań na COVID-19 a protestami ruchu „Black Lives Matter” nie potwierdziły tego zjawiska. Oczywiście, nie można kwestionować faktu, że protesty spowodowały zmniejszenie dystansu społecznego wśród uczestników protestów. Te jednak miały niewielki wpływ na rozprzestrzenianie się COVID-19 wśród całej populacji w obszarze, gdzie się odbywały. Podobnie badania przeprowadzone w Chinach przez naukowców m.in. z SouthEast University wstępnie dowiodły, że zdecydowana większość zakażeń ma miejsce w przestrzeniach zamkniętych. Z 318 przeanalizowanych ognisk zakażeń jedynie jedno miało swój początek w przestrzeni otwartej.

Badania naukowe dały wyraźne wskazówki, jak zachować maksimum bezpieczeństwa. Maksimum ostrożności i odpowiedzialności. To nauka wyszła naprzeciw protestującym i tak oto 1288 amerykańskich epidemiologów i lekarzy m.in. z Columbia University, Stanford University czy Harvard School of Public Health, przygotowało rekomendacje dla protestujących w USA. Również ze specjalnego opracowania Uniwersytetu Berkeley („Jak bezpiecznie protestować w trakcie pandemii”) oraz materiałów WHO – „Coronavirus disease (COVID-19): Mass gathering” możemy wyczytać kluczowe zalecenia naukowców:

• Stosowanie maseczek. Zawsze. Nawet w trakcie wypowiedzi przez megafon; • Regularne dezynfekowanie rąk;• Zachowanie dystansu między protestującymi; • Poruszanie się w jednej grupie, unikanie „mieszania się” z innymi protestującymi;• W przypadku jakichkolwiek symptomów choroby – bezwzględne pozostanie w domu. W takim wypadku zwrócono uwagę na możliwość korzystania z mediów społecznościowych w celu przeciwstawiania się zamachowi na fundamentalne prawa;• Zmiana ubrania po powrocie do domu oraz dokładne mycie rąk;• Poważne traktowanie obostrzeń sanitarnych (badania pokazują, że jeżeli w miastach, w których doszło do protestów, nie nastąpiło poza tym rozluźnienie rygorów sanitarnych, nie dochodziło do istotnego zwiększenia zakażeń);4. Wystosowane zostały również wskazówki dla władz lokalnych i rządu.• Aresztowania, przetrzymywanie w ciasnych pomieszczeniach, korytarzach, przepełnionych celach, mogą wyraźnie przyczynić się do zaostrzenia epidemii;• Wykorzystywanie kordonów policyjnych celem stłoczenia protestujących na mniejsza przestrzeń może prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażeń;• Wszelkie użycie gazów łzawiących może prowadzić do większej podatności na zakażenie, wymuszając głębsze wdychanie powietrza, czyniąc drogi oddechowe bardziej podatnymi na zakażenie oraz prowadząc do kaszlu;

Polska to nasza Ojczyzna. To nasz dom, w którym wolność słowa i wyboru winny być niezbywalnymi prawami. To również dom, w którym szczególnie dziś, w obliczu pandemii, powinniśmy troszczyć się i dbać o siebie.Jeśli masz kłopoty prawne, to tu znajdziesz pomoc:

Sieć Obrony Protestujących: https://platforma.org/aktualnosci/Udzielimy-pomocy-protestującym-w-obronie-praw-kobiet

Źródła:

1.https://uhs.berkeley.edu/how-stay-safe-while-protesting…2.https://cheps.sdsu.edu/…/CHEPS-Working-Paper-BLM…3.https://www.who.int/…/q-a-on-mass-gatherings-and-covid…4.https://www.medrxiv.org/con…/10.1101/2020.04.04.20053058v1

Jarosław Makowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here