Powstaną ronda „Półturbinowe”

0
1087

To będzie rewolucja na trzech głównych rondach znajdujących się na terenie Szczecina. Rondo Uniwersyteckie, pl. Grunwaldzki oraz Rondo Hakena staną się czasowo „Rondami Półturbinowymi”.

Półturbinowe z uwagi, iż na tarczy rond wprowadzone zostaną segregacje pasów z prowadzeniem ich poszczególnych relacji. Natomiast przed rondami nie będzie wskazane jaki pas należy przyjąć w zależności od wybranego przez siebie zjazdu ze skrzyżowania. Na wszystkich rondach pasy zewnętrzne (prawe) służyć będą wyłącznie do skrętu w prawo. Pasy centralne (środkowe) do skrętu w lewo bądź jazdy na wprost i pasy wewnętrzne (lewe) wyłącznie do jazdy na wprost po okręgu. 

Ronda Pl. Grunwaldzki

Oznakowanie poziome na rondach wprowadzone zostanie jako czasowe, koloru żółtego na okres minimum 3-6 miesięcy. Po tym okresie zapadnie decyzja o dalszym funkcjonowaniu takiego rozwiązania. Na pl. Grunwaldzkim podobnie jak ostatnio stało się to na pl. Odrodzenia likwidacji ulegną wszystkie nielegalne i legalne miejsca postojowe poprzez montaż słupków blokujących.

Przyczyny zmian

Wzrost liczby zdarzeń drogowych

Analizując statystyki Komendy Miejskiej Policji odnotowujemy wzrost zdarzeń drogowych na ww. skrzyżowaniach o ruchu okrężnym.

Rondo Hakena 2016 -34 zdarzenia, 2017-49, 2018-55

Uniwersyteckie 2016-87, 2017-113, 2018 – 123,

Grunwaldzki 2018- 161 zdarzeń drogowych.

Przyczyną tych zdarzeń w bardzo dużej części są kolizje pomiędzy pojazdami, których kierowcy zamiast z zewnętrznego (prawego) pasa ruchu skręcić w prawo kontynuują jazdę na wprost po okręgu i są uderzani przez pojazdy kierowców, których zamiarem był zjazd w prawo, ale z pasa centralnego.

Coraz gorsza przepustowość

Jazda prawym pasem ruchu po całości okręgu wpływa również na znaczące zmniejszenie przepustowości skrzyżowania, gdyż pojazdy z relacji podporządkowanych nie mogą dokonać wjazdu na tarczę skrzyżowania. Pojazdy, które po okręgu kontynuują jazdę wyłącznie pasem prawym niepotrzebnie wstrzymują również ruch pojazdów na pasie centralnym. Kierujący poruszający się pasem centralnym nie ma świadomości jaki manewr może wykonać kierowca będący z jego prawej strony, gdyż krzywizna ronda uniemożliwia dobrą widoczność w lusterku bocznym samochodu.

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

W chwili obecnej zarówno pieszy jak i rowerzysta musi pokonać jezdnię na pl. Grunwaldzkim, aż przez trzy pasy ruchu. Nie wszyscy kierujący się zatrzymują by przepuścić pieszego wynikiem czego dochodzi do kolizji.

Rondo Hakena

Spodziewane efekty

Jasne określenie, z którego pasa ruchu można wykonać dany manewr sprawi, iż zwiększy się czytelność oznakowania, a kierujący będzie prowadzony przez odpowiednie oznakowanie, co powinno zmniejszyć kolizyjność przy relacjach zjazdowych z rond.

W przypadku, w którym jasno będzie określone, iż prawy pas ruchu służy wyłącznie do skrętu w prawo spodziewamy się mniejszej kolizyjności pojazdów znajdujących się na prawym pasie ruchu z pojazdami znajdującymi się na pasie centralnym. Eliminacja miejsc postojowych również zwiększy przepustowość z uwagi na brak strat czasu, które powstają w skutek wstrzymania ruchu przez parkujące pojazdy.

Na pl. Grunwaldzkim spodziewamy się zwiększenia bezpieczeństwa rowerowych i pieszych uczestników ruchu drogowego, z uwagi na skrócenie czasu przebywania na jezdni. Pieszy bądź rowerzysta jest mniej narażony na niebezpieczeństwo przekraczając dwa, a nie trzy pasy ruchu.

Rondo Uniwersyteckie

Zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu.

Terminy wprowadzenia:

Rondo Uniwersyteckie – noc  23/24 lipca br. (wt-śr) od godz. 22:00

Pl. Grunwaldzki  – noc 26/27 lipca br. (Pt-So) od godz. 22:00

Rondo Hakena – sierpień br.

Okres testowania 3-6 miesięcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here