Pomoc dla zabytków

0
778

W tym roku z budżetu województwa na ratowanie zabytków trafi 1,6 mln zł. Dzięki temu wsparte zostaną prace przy 67 obiektach w całym regionie. Marszałek Olgierd Geblewicz i przedstawiciele beneficjentów podpisali w Szczecinie 11 umów. Pomorze Zachodnie wspiera prace przy zabytkach od
2007 roku. Od tego czasu na ten cel przeznaczono ponad 12 mln zł z budżetu województwa. To łącznie ponad pół tysiąca umów na przeprowadzenie prac lub przygotowanie dokumentacji.Wspieramy mikrograntami drobne prace konserwatoreskie, remontowe i te poważniejsze, które rozłożone są na wiele lat i realizowane etapami. Staramy się nasze wsparcie zwiększać z roku na rok.
Dziękuję za to, że pomagacie chronić to, co zachodniopomorskie – mówił podczas spotkania marszałek Olgierd Geblewicz.
Wśród projektów, które zostaną dofinansowane są zabytki ze Szczecina, powiatu stargardzkiego, goleniowskiego, polickiego, pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfińskiego i łobeskiego. Oto lista przedsięwzięć wraz z beneficjentami i wysokością dotacji.
Podańsko (gm. Goleniów) Kościół filialny pw. św. Stanisława Kostki, XVIII w. – kompleksowy remont kościoła w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej etap III końcowy. Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Goleniowie. Dotacja: 50.000 zł.
Wykonanie prac zabezpieczających degradację zabytkowego budynku dworu majątku Gumieńce (niem. Scheune) przy ul. Husarów 1 w Szczecinie. Beneficjent: Tomaszewicz Przedsiębiorstwo Budowlane, Piotr Tomaszewicz. Dotacja: 20.000 zł.
Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku w postaci murów obronnych (w tym pozostałości pierwotnej wieży mieszkalnej) w części południowej, południowo – zachodniej oraz zachodniej zamku
w Krępcewie (gm. Dolice). Beneficjent: Zbigniew Kasznia, Irena Kasznia. Dotacja: 20.000 zł.
Stolec (gm. Dobra), Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe, XVI wiek, remont wieży kościoła (więźba dachowa, poszycie dachowe, konstrukcja drewniana) w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej.
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej. Dotacja: 40.000 zł.
Remont dachu kościoła, kościół filialny pw. św. Stanisława BM w Krzywnicy (gm. Stara Dąbrowa).
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca. Dotacja: 40.000 zł.
Remont XIII w. kościoła filialnego pw. św. Floriana w Jesionowie (gm. Przelewice) – dach.
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla. Dotacja: 30.000 zł.
Wykonanie programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego do remontu elewacji i wnętrza dawnego kościoła w Rościnie (gm. Myślibórz, XIII wiek). Beneficjent: Tomasz Nowakiewicz,
Aleksandra Rzeszotarska – Nowakiewicz. Dotacja: 9.000 zł
Naprawa elewacji frontowej Kamienicy PCK przy ul. Limanowskiego 24 w Stargardzie. Beneficjent:
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Dotacja: 20.000 zł.
Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie. Beneficjent: Gmina Miasto Stargard. Dotacja: 20.000 zł.

Dokończenie naprawy konstrukcji fundamentów i murów fundamentowych w kościele z XII/XIV w. w Stołecznej (gm. Trzcińsko-Zdrój). Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M
Góralice. Dotacja: 10.000 zł.
Resko, kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV w., wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji zewnętrznych kościoła. Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP. Dotacja: 15.000 zł.
Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie mogła przekroczyć 60 tys. Ze wsparcia województw korzystają m.in. gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby
prywatne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here