Plac Orła Białego: Prototypowanie podstawą zmian

0
688

– Opinie i pomysły mieszkańców, które dotarły do nas po ogłoszeniu wyników konkursu na zagospodarowanie placu Orła Białego były tak skrajne i różnorodne, że podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu prototypowania na tym obszarze, które odpowie nam w wyczerpujący sposób na pytania dotyczące jego przyszłości  – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Wyklucza to jednocześnie możliwość kontynuowania prac nad wdrożeniem zwycięskiej koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym.

Konkurs unieważniony

Wątpliwości i zalecenia sądu konkursowego dotyczące zwycięskiej koncepcji, oczekiwania mieszkańców, a co za tym idzie pogłębiona debata społeczna na temat przyszłości placu Orła Białego i uwagi złożone w toku dyskusji na ten temat wyraźnie wskazały złożoność i  różnorodność potrzeb dot. placu Orła Białego, co w praktyce oznacza brak możliwości kontynuowania prac nad wdrożeniem w życie wyłonionej w konkursie koncepcji.

– Interes publiczny wymaga ponownej weryfikacji założeń, doprowadzenia do końca procedury pozyskiwania od wszystkich zainteresowanych ich uwag i propozycji, przeprowadzenia prototypowania i dodania do całościowej koncepcji rewitalizacji Placu Orła Białego ujawnionych w ten sposób nowych elementów, które wykraczają poza wizję architektoniczną zawartą w pracy rekomendowanej, a przede wszystkim reprezentują rzeczywiste potrzeby i interesy mieszkańców – mówi Daniel Wacinkiewicz.

Jesienią prototypowanie

Do maja potrwają prace nad przygotowaniem harmonogramu i szczegółowego planu działań związanych z prototypowaniem. Zgodnie z sugestią urbanisty Pawła Jaworskiego, który podjął współpracę z miastem w tym temacie, najlepszym terminem do przeprowadzenia prototypowania będzie jesień.

– Prototypowanie co do zasady jest procesem wielowariantowym, zdajemy sobie sprawę, że nawet ono może nam nie zagwarantować akceptacji wszystkich mieszkańców, jednak w sposób najpełniejszy będzie wskazywało kierunek zmian i dążyło do kompromisu – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Dla Szczecina to zupełnie nowa ścieżka, która mam nadzieję, doprowadzi temat do końca w sposób akceptowalny przez mieszkańców i odpowiadający ich realnym potrzebom.

Do 7 kwietnia trwało również zbieranie wniosków i opinii mieszkańców na temat przyszłości placu Orła Białego. Swoje sugestie i pomysły można było przekazywać do urzędu w formie pisemnej lub elektronicznej. Do urzędu wpłynęło prawie 60 opinii na ten temat, pod którymi podpisało się w sumie prawie 140 osób.

Model komunikacyjny

Kolejnym działaniem podjętym przez miasto w najbliższym czasie będzie również opracowanie modelu komunikacyjnego dla całego miasta. Model będzie w sposób kompleksowy badał możliwości rozwoju komunikacyjnego w mieście oraz rozwiązywał kwestie parkowania. Efektem powstania modelu będzie wskazanie kierunków zmian komunikacyjnych w obszarze całego miasta, rozwiązanie kwestii parkowania w tym wskazanie miejsc do powstania obiektów parkingowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here