„Pisz pan na Berdyczów”

0
843

Troje Radnych Koalicji Obywatelskiej popełniło list – prośbę do Jego Ekscelencji, księdza profesora doktora habilitowanego, Doctora Honoris Causa Uniwersytetu w Budapeszcie, Kawalera Orderu Odrodzenia Polski, Pułkownika Wojska Polskiego, Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. List dotyczy budowy kolejnego, nowego kościoła rzymsko – katolickiego na Prawobrzeżu. Radni proszą o rozsądek. Poniżej cały list Łukasza Kadłubowskiego, Marcina Biskupskiego i Dominiki Jackowski:

Radni Miasta Szczecin

Dominika Jackowski, Marcin Biskupski, Łukasz Kadłubowski
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 226, +4891 422 24 36, fax +4891 42 45 231

rada@um.szczecin.plwww.szczecin.pl

Szczecin, 12.11.2019

Jego Ekscelencja

Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga

Kuria Metropolitarna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4

71-459 Szczecin 

Dotyczy: bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, ulica Gwarna/ Romantyczna – działki nr 33/5 z obrębu 4152 oraz nr 20/3 z obrębu 4151. 

Szanowny Księże Arcybiskupie,

Przedkładamy niniejsze pismo, które stanowi swoistą prośbę w sprawie, która porusza mieszkańców Prawobrzeża, a która wyniknęła bezpośrednio po złożeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który wpłynął do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 5917 m2, położonej przy ulicy Gwarnej/ Romantycznej stanowiącej działki nr 33/5 z obrębu 152 oraz nr 20/3 z obrębu 4151 z przeznaczeniem na wybudowanie  obiektu kultu religijnego, tj. kościoła i domu parafialnego.

Odnosząc się do wniosku złożonego przez Parafię, pragniemy zwrócić uwagę na aktualną sytuację na osiedlu Bukowe – Klęskowo oraz sąsiadujących z nim przyległych osiedlach prawobrzeżnej części naszego miasta.

Aktualnie na osiedlu Bukowym znajdują się dwa kościoły: Kościół Rzymskokatolicki pw. Chrystusa Dobrego Pasterza zlokalizowany na pl. Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego 1 (1,3 km od wnioskowanej działki) oraz Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika zlokalizowany przy ul. Kolorowych Domów 2 (0,75 km od przedmiotowej działki).

Bezpośrednio sąsiadujące z osiedlem Bukowym jest osiedle Kijewo, gdzie znajduje się Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Szczecinie, jak informuje nas internetowa strona parafii, znajduje się tam kaplica, która ma służyć parafii do czasu wybudowania kościoła, znajdującego się w trakcie procesu budowy. Miejsce to oddalone jest od wnioskowanej działki o 2,4 km.

Drugim sąsiadującym z osiedlem Bukowe-Klęskowo jest osiedle Majowe, gdzie znajduje się Kościół Rzymskokatolicki pw. Opatrzności Bożej oddalony o 1,7 km od wnioskowanej działki.

Na kolejnym sąsiadującym osiedlu Słonecznym znajduje się Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie oraz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie, dzieląca je od wnioskowanej działki odległość to 2,2 km. 

Wymienione w niniejszym piśmie osiedla powstawały od końca lat 70-tych , a proces ten trwa do chwili obecnej. Wielu mieszkańców, którzy kontaktują się z nami w tej sprawie wskazuje, iż na wymienionych osiedlach znajdują się tylko trzy przedszkola publiczne i jeden miejski żłobek. Mieszkańcy wskazują potrzebę budowy placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, a także ośrodków kultury, tj. Mediateka czy Centra Aktywności Lokalnej. To pokazuje, że mieszkańcom nie tyle brakuje kościelnej świątyni, ale podstawowej infrastruktury, która podniosłaby jakość ich życia w tej części naszego miasta. 

 Mamy nadzieje, że i Księdzu Arcybiskupowi leży na sercu dobre i wygodne życie mieszkańców. Ludzie, ich rozwój są ważniejsi niż beton i stal, które kojarzą się wiernym z budową kolejnych świątyń. A ta nie jest dziś kluczową sprawą – przede wszystkim dlatego, że to sami mieszkańcy i wierni podkreślają, że mają wystarczający dostęp do opieki duchowej i duszpasterskiej, które oczywiście leżą na sercu Arcybiskupowi. 

Biorąc to wszystko po uwagę, raz jeszcze prosimy, o przeanalizowanie całej sytuacji. Wierzymy, że Kościół, który wychodzi ludziom na przeciw, który odpowiada na ich potrzeby i wspólnie realizuje dobro wspólne, realizuje swoją misję, którą w jednym zdaniu zawarł św. Jan Paweł II: „Drogą Kościoła jest człowiek”.

Z wyrazami szacunku

Radni Miasta Szczecin

Dominika Jackowski

Marcin Biskupski

Łukasz Kadłubowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here