Piotr Krzystek przedstawił zastępców

0
770

Anna Szotkowska, Krzysztof Soska, Michał Przepiera oraz Daniel Wacinkiewicz będą pełnić funkcję Z-ców Prezydenta Miasta Szczecin. Piotr Krzystek punktualnie w południe przedstawił swoich najbliższych współpracowników.

Od początku podkreślałem, że moim celem jest profesjonalne zarządzanie Szczecinem – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. I tak też buduję swój autorski zespół współpracowników. Moi z-cy od lat pracują w samorządzie, posiadają doświadczenie i znają realia funkcjonowania naszego miasta. Uważam, że z powodzeniem będą pełnić swoje funkcje.

Pełny, autorski skład, kolegium prezydenckiego w kadencji 2018 – 2023, wraz z głównymi zadaniami zastępców:

Krzysztof Soska – sfera społeczna, ze szczególnym naciskiem na  integrację oferty dla seniorów, odpowiadanie na potrzeby rodzin, edukacja, kultura, turystyka i sport.

Michał Przepiera – nowa organizacja i integracja inwestycji, w tym powołanie spółki inwestycyjnej dla obsługi kluczowych projektów.

Daniel Wacinkiewicz – ład przestrzenny, rewitalizacja, projekt „Łasztownia- nowe serce miasta” oraz relacje z mieszkańcami.

Anna Szotkowska – dalsza integracja oferty mieszkaniowej i poprawa wykorzystania zasobu mieszkaniowego miasta,  a także poprawa jakości utrzymania miasta.

O nowym z-cy prezydenta…
Anna Szotkowska przez cała swoją karierę zawodową związana była ze sferą nieruchomości. Do momentu objęcia urzędu Zastępcy Prezydenta, od stycznia 2018 roku pełniła funkcję dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w Urzędzie Miasta Szczecin. Do jej zadań należało realizowanie polityki mieszkaniowej miasta, a jednym z efektów było rozpoczęcie procesu integracji oferty mieszkaniowej miasta, czego namacalnym dowodem jest powołanie do życia Agencji Mieszkaniowej Miasta (http://www.szczecin.eu/zamieszkajdobrze,http://amm.szczecin.eu)

Poprzednio, przez 13 lat pracowała w strukturach ZBiLK, piastując stanowiska od inspektora ds. Wspólnot Mieszkaniowych, na zastępcy Dyrektora ds. Nadzoru właścicielskiego i inwestycji. Wśród obowiązków na ww. stanowiskach były m.in. koordynowanie i nadzór nad całością spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami własnymi oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, w tym: tworzenie planów gospodarczych oraz ich realizacja, przewodniczenie oraz koordynowanie prac komisji przetargowych czy nadzór nad właściwym stanem technicznym i sanitarno-porządkowym nieruchomości. W tym okresie przeprowadziła również reorganizację Działu Nadzoru Właścicielskiego, odpowiedzialnego za całokształt spraw związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi. Dzięki konsolidacji wynikłej z tej zmiany, znacznie poprawiła się współpraca na linii wspólnoty – ZBiLK.

Podczas swojej pracy na rzecz miasta, merytoryczna wiedza i  kreatywność Anny Szotkowskiej pozwoliły usprawnić działanie w jednej z najbardziej wymagających sfer działań miasta: sferze komunalnej. Stawiając dobro mieszkańców na pierwszym miejscu nie zapominała o doskonałej organizacji pracy, która pozwoliła jej realizować wyznaczone zadania. Obejmując urząd Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin, Anna Szotkowska odpowiadała będzie za dalszą integrację oferty mieszkaniowej i poprawę wykorzystania zasobu mieszkaniowego miasta, a także poprawę jakości utrzymania miasta. Szotkowska zamknęła autorski skład  kolegium prezydenckiego Piotra Krzystka, składający się z merytorycznych i odpowiedzialnych zastępców.

Anna Szotkowska ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego ze specjalnością Ekonometria Menedżerska oraz studia podyplomowe „Rynek nieruchomości”. Posiada licencję zarządcy nieruchomości i jest w trakcie studium MBA.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here