Pełnomocnik ds. równości

0
618

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek jest konsekwentny. Brawo. Właśnie powołał swojego pełnomocnika do spraw równości. Pełnomocnikiem została Beata Bugajska. Prezydent Szczecina powołał również zespół strategiczny, który wraz z pełnomocnikiem będzie odpowiedzialny za stworzenie i koordynację realizacji założeń deklaracji „Szczecin – miasto wolne od dyskryminacji”.

Najbliższym wyzwaniem nowej pełnomocnik będzie stworzenie harmonogramu działań w poszczególnych obszarach oraz zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację. Równolegle pełnomocnik będzie koordynowała działania wewnątrz urzędu i jednostkach podległych, które będą w bezpośredni lub pośredni sposób dotykały problematyki równości oraz dyskryminacji.
Przypominamy, że w listopadzie ubiegłego roku, przy sprzeciwie radnych Prawa i Sprawiedliwości prezydent Krzystek przyjął stanowisko, w którym wyraźnie deklaruje wsparcie osobom dyskryminowanym i wskazuje kierunki działań miasta w tym obszarze.

Dokument przyjęty przez prezydenta oprócz deklaracji sprzeciwu wobec dyskryminacji wskazuje pełne poparcie dla takich wartości jak:

1. Sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy dyskryminacji, 2. Sprzeciw dla wykorzystywania tematu dyskryminacji dla realizacji celów politycznych i budowania podziałów wśród mieszkańców, 3. Aktywne wsparcie dla idei tolerancji, równości i szacunku dla drugiego człowieka, we wszystkich obszarach życia społecznego, 4. Prowadzenie działań edukacyjnych, poruszających problem dyskryminacji i mowy nienawiści w życiu publicznym, 5. Zapewnienie realnego wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji, 6. Podejście do tematu dyskryminacji w sposób odpowiedzialny, ze świadomością konieczności długofalowych działań i rozwiązań, 7. Stworzenie programu przeciwdziałania dyskryminacji i jej skutkom.

red.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here