Oświatowe decyzje w trakcie sesji

0
777

VI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin w głównej mierze została zdominowana przez tematy oświatowe. Szczecińscy radni podjęli m.in. stanowisko ws. sporu pomiędzy środowiskiem pracowników oświaty reprezentowanym przez związki zawodowe a Rządem RP oraz stanowisko ws. pomocy prawnej i ekonomicznej dla dyrektorów strajkujących szkół i placówek oświatowych.[…]

Szczecińskie wydatki na oświatę

Od 2004 roku, kiedy wprowadzono nowy system finansowania samorządów, Szczecin, podobnie, jak i inne jednostki samorządu terytorialnego z każdym rokiem coraz więcej dopłacają do oświaty.  Gwałtowny wzrost luki finansowej nastąpił w latach 2017 i 2018 r., co bezpośrednio wiązało się z wprowadzeniem rządowej reformy systemu oświaty, która została niedoszacowana na kwoty liczone w miliardach złotych. Źle zostały wyliczone również podwyżki dla nauczycieli oraz dwukrotnie wzrosły wydatki majątkowe związane z dostosowaniem szkół do wymogów reformy. Luka finansowa oświaty w ciągu dwóch lat wzrosła do kwoty 23,45 mld zł.

[…] Co roku polskie samorządy muszą dokładać własne środki do subwencji oświatowej. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat dopłaty w Szczecinie wzrosły ze 159 mln zł (28 % dopłaty) do rekordowej kwoty 213,8 mln zł (32 % dopłaty). Szacuje się, że w 2019 roku kwota ta będzie jeszcze wyższa. […] Szczecin na pokrycie ministerialnych podwyżek przeznaczył ponad 20 mln złotych. Obecnie, środki przekazywane Gminie Miasto Szczecin przez MEN wystarczają jedynie na pokrycie wynagrodzeń w szkołach publicznych jedynie w ok. 70 %.

Wynagrodzenia za czas strajku

[…] W Szczecinie wynagrodzenie za czas strajku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie będzie wypłacane, jednak środki, które miały zostać przekazane na wynagrodzenia pozostają w tzw. budżecie oświatowym.

Z punktu widzenia zarówno samorządu, jak i zapewne rodziców najważniejsza jest realizacja podstaw programowych, a co za tym idzie rozwój młodych mieszkańców Szczecina. W związku z tym, dyrektorom szczecińskich szkół zaproponowane zostanie zorganizowane tzw. zajęć dodatkowych, za które zapłaci Miasto. Pozwoli to na realizację podstawy programowej i tym samym sklasyfikowanie uczniów szczecińskich szkół.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here