Najnowsze nabytki sztuki współczesnej

0
779

Ponad 46 tys. zł wsparcia z budżetu Pomorza Zachodniego wsparło zakup nowych prac do Muzeum Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie. We wtorek 3 grudnia br. zaprezentowano najnowsze nabytki. 

W 2019 roku kolekcję wzbogaciło kilka wartościowych prac autorstwa czołowych polskich artystek i artystów: Małgorzaty Turewicz-LafranchiZuzanny Janin i Łukasza Surowca. – Możemy w Szczecinie podziwiać cztery różne prace, czterech autorów, którzy prezentują zupełnie różne spojrzenie i inną wrażliwość – mówiła członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska. – Skupiamy się by nabywać głównie prace artystów szczecińskich i związanych z Pomorzem Zachodnim. Kolekcjonujemy też to, co według nas ważne w sztuce polskiej po 1945 roku. Mniejszą część naszej kolekcji stanowią prace obce, zagraniczne, których ceny nie zawsze są w naszym zasięgu – tłumaczyła Magdalena Lewoc, kierownik Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej. 

Tegoroczne nabytki Muzeum Narodowe w Szczecinie to: „Marzący chłopiec” (2009) Zuzanny Janin to rzeźba skonstruowana z papierowych pasków bagażowych. Z jednej strony portretem współczesnego przeciętnego człowieka, którego tożsamość budowana jest w odniesieniu do mobilności, a nie tradycyjnie rozumianych relacji z miejscem. Z drugiej strony, jest metaforą metody pracy artystki, dla której podróże i zmiana perspektyw obserwacji świata mają fundamentalne znaczenie. W mieście portowym, takim jak Szczecin, symbolika podróży, przemieszczania się i jej wpływu na kreowanie tożsamości zyskuje naturalny punkt odniesienia. „Marzący chłopiec” jest pierwszą pracą artystki w kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

„Drzwi” (1996) Małgorzaty Turewicz-Lafranchi – unikatowy obiekt wykonany z płyty pilśniowej i stali miedziowanej powstał w czasie, kiedy w twórczości artystki doszło do istotnej przemiany pod wpływem zainteresowań niemiecką filozofią, antropozofią i matematyką. W kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Szczecinie znajdują się trzy wczesne obrazy artystki pochodzącej ze Szczecina, która od 1994 roku żyje w Szwajcarii. 

„Granica” (2015) – dwukanałowe wideo autorstwa Łukasza Surowca. Trwa nieco ponad 11 minut i porusza tematykę krytycznej obserwacji morza w kontekście globalizacji i turystyki neokolonialnej. Wideo Surowca jest pierwszą pracą artysty w kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

Warto wspomnieć, że wśród nabytków Muzeum jest także obraz „Residuum” Krzysztofa Gliszczyńskiego, zakupiony w przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zakup dzieła Gliszczyńskiego jest cennym uzupełnieniem zbiorów współczesnego malarstwa ilustrującym istotne propozycje w sposobie uprawiania tego medium. Obraz Residuum to pierwsze dzieło artysty w kolekcji MNS-MSW. Od momentu utworzenia po wojnie muzeum w Szczecinie kolekcjonowanie i popularyzacja sztuki współczesnej stały się jednym z głównych zadań w publicznej działalności placówki. Pierwsze nabytki do kolekcji polskiej sztuki najnowszej pojawiły już w 1946 roku. 

Obecnie w szczecińskiej kolekcji sztuki współczesnej znajduje się ponad 5 tysięcy dzieł (w tym około 500 sztuki obcej). Składają się na nią prace z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, obiekty i instalacje oraz przedmioty rzemiosła artystycznego. W 2005 roku kolekcję wzbogacił liczący  ponad 250 obiektów depozyt Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie; dominują w nim dzieła artystów działających w obszarze tzw. nowych mediów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here