Mieszkańcy doceniają marszałka. Olgierd Geblewicz z nominacją do „Innowacji w Polityce”

0
775

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego został nominowany do nagrody „Innowacje w Polityce 2019” w kategorii jakość życia. Kandydaturę Olgierda Geblewicza wskazali mieszkańcy Pomorza Zachodniego, którzy docenili partnerski projekt „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”, w tym pomoc oferowaną w mieszkaniach wytchnieniowych.

Jakość życia doceniona
„Innowacje w Polityce” to europejski konkurs, którego celem jest wyróżnienie polityków szczebla lokalnego, regionalnego lub centralnego, wdrażających prekursorskie rozwiązania podnoszące poziom życia Europejczyków. Innowacje w Polityce: www.innovationinpolitics.eu

Głównym organizatorem konkursu jest Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą w Wiedniu, ale jurorami w konkursie jest 1000 osób, wywodzących się z krajów będącymi członkami Rady Europy. Nagrody prezentowane w ośmiu kategoriach: jakość życia, dobrobyt, miejsce pracy, ekologia, społeczeństwo, demokracja, prawa człowieka i społeczność lokalna.

W poprzedniej edycji zgłoszono 60 projektów z Polski. Osiem z nich dostało się do ścisłego finału, a Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów z Gdańska, które powstało z inicjatywy i przy wsparciu prezydenta śp. Pawła Adamowicza zostało wyróżnione główną nagrodą w kategorii Prawa Człowieka.
Oprócz podstawowego kryterium, jakim jest innowacyjność, do wszystkich nominowanych projektów mają zastosowanie trzy inne kryteria: uczestnictwo, budowanie zaufania i zrównoważony rozwój.

Mieszkanie inne niż wszystkie
Mieszkańcy Pomorza Zachodniego, podając kandydaturę marszałka do konkursu, szczególnie docenili pomysł Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki niemu powstały w Szczecinie i Kołobrzegu mieszkania wytchnieniowe. W nich rodziny oraz najbliżsi sprawujący opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub dorosłą osobą niesamodzielną znajdą pomoc. Mieszkania prowadzone są przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, partnerów projektu. Organizacje zapewniają całodobową opiekę niepełnosprawnemu dziecku lub osobie dorosłej na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe czy potrzebę odpoczynku. W ramach wsparcia zaplanowano także zajęcia rehabilitacyjne oraz różne programy aktywizacyjne.

– Miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak pomagamy najsłabszym. Na Pomorzu Zachodnim chcemy stanowić spójną społeczność, która daje szansę każdemu. Skala wyzwań jest ogromna, dlatego jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przecieramy pewne drogi, tworzymy pilotażowe programy i systemowe rozwiązania. W ramach projektu powstaje wypożyczalnia sprzętu medycznego, podobne mieszkanie działa w Kołobrzegu, umożliwiamy dostosowanie mieszkań osób niepełnosprawnych do ich potrzeb. To konkretne działania – mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas otwarcia mieszkania na szczecińskim Niebuszewie. – Ten projekt skazany jest na sukces, bo mamy sprawdzonych partnerów – dziękował marszałek.

Zobacz jak wygląda mieszkanie wytchnieniowe w Szczecinie

Pomogą zrobić zakupy albo pranie
Przygotowanie mieszkań wytchnieniowych to nie jedyne zadanie realizowane w ramach projektu „Dobre wsparcie”. Partnerzy przedsięwzięcia wspólnie tworzą ofertę usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz ich rodzin.

Lider projektu, Fundacja Nauka dla Środowiska, oprócz zadań administracyjnych, odpowiada za wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. telecentrum) oraz dofinansowanie remontów mieszkań osób zależnych, tak by likwidować bariery architektoniczne. Zadania Caritas skierowane są do osób niesamodzielnych, zależnych od innych. To m.in.: opieka wytchnieniowa, sąsiedzkie usługi opiekuńcze czy prowadzenie poradnictwa psychologicznego. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze oferują pomoc m.in. w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w robieniu zakupów czy praniu odzieży i bielizny. Skorzystaj z pomocy: www.dobrewsparcie.org

Pomoc pielęgniarki i architekta
Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej obejmują kilka obszarów. To szkolenia dla opiekunów i rodzin osób z różnymi typami niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej. Prowadzone są one w specjalnie przygotowanym mieszkaniu przy ulicy Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie. W pokoju umieszczono również specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne z geriatrycznym manekinem pielęgnacyjnym, na którym można uczyć się podawania insuliny, pomiaru poziomu cukru czy zmian opatrunku i pielęgnacji odleżyn.

Ciekawe rozwiązania: Otwarcie mieszkania modelowego dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin

Oprócz możliwości obejrzenia przydatnych rozwiązań w mieszkaniu modelowym, ROPS oferuje również indywidualne poradnictwo architektoniczne. W Ośrodku dowiemy się, jak dostosować konkretne mieszkania do potrzeb osoby niesamodzielnej. W przypadku dalszej kwalifikacji, wykonywany jest projekt architektoniczny. W indywidualnych przypadkach, lider projektu kwalifikuje mieszkanie do remontu.

ROPS odpowiada także za stworzenie Regionalnego Portalu Informacyjno-Doradczego wraz z bazą dostępności obiektów użyteczności publicznej. Baza wiedzy: dobrewsparcie.wzp.pl

Europa zauważa „Dobre wsparcie”
Projekt „Dobre wsparcie” walczy także o europejską nagrodę REGIO Stars 2019.

Wspólne przedsięwzięcie parterów z Pomorza Zachodniego znalazło się w ścisłym finale konkursu, którego celem jest wyróżnienie przedsięwzięć, które proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Wśród 199 zgłoszonych projektów z całej Europy do finału przeszło 24 – w tym gronie znalazł się także projekt z Pomorza Zachodniego. Do 9 września można głosować w konkursie na nagrodę publiczności. Wystarczy wybrać przycisk Vote.

Tu też pomogły eurofundusze – Projekt „Dobre wsparcie” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 8,5 mln zł (wkład Europejskiego Funduszu Społecznego). Jest realizowany od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Wsparciem ma zostać objętych łącznie 600 osób z województwa zachodniopomorskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here