Miasto zaleca odwołanie wydarzeń kulturalnych i sportowych

0
549

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Miejskie służby nieustanie monitorują sytuację w Szczecinie. Po przeanalizowaniu najnowszych informacji, zgodnie z decyzją Premiera RP, zarekomendowano odwołanie imprez masowych. Ponadto Prezydent Szczecina zalecił rezygnację z organizacji wszelkich wydarzeń sportowych i artystycznych, niebędących imprezami masowymi i zgromadzeniami. 

Decyzja o wystosowaniu rekomendacji przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego ma charakter prewencyjny i profilaktyczny. MZZK wykonuje w tym zakresie decyzje i zalecenia Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Miasto przygotowuje się także do zamknięcia basenów szkolnych oraz miejskich pływalni w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu.

Podjęte działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka ew. rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Ponadto Wydział Oświaty wystosował zalecenia działań profilaktycznych do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych:

1. Dokonanie analizy kalendarza imprez pod kątem oceny ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników i pracowników i odwołanie zaplanowanych uroczystości szkolnych, imprez szkolnych, olimpiad, konkursów.

2. Wprowadzenie zakazu wszystkich zorganizowanych wyjść klasowych – wycieczek, wizyt w kinie czy teatrze itp.

3. Odwołanie wszelkich zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły.

4. Ograniczenie do niezbędnego minimum wstępu osób trzecich, w tym również rodziców / opiekunów prawnych na teren szkoły.

5. Daleko idącą ostrożność i rozwagę w podejmowanych aktywnościach związanych z podróżowaniem uczniów i pracowników szkoły,  w tym rozważenie:

– odwołania wszelkich wycieczek (krajowych i zagranicznych) organizowanych za pośrednictwem szkoły ,

– zakazu przyjmowania gości oraz organizacji wydarzeń z udziałem obywateli państw, w których występuje duża liczba potwierdzonych przypadków zakażenia

6. Zakaz planowania wyjazdów na tzw. zielone szkoły, imprez i  innych wycieczek szkolnych.

7. W miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się oddziałów między salami lekcyjnymi (jeśli to możliwe zachowanie zasady realizowania przez oddział wszystkich zajęć lekcyjnych w jednej sali)

8. Kontrola absencji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych.

9. Wstrzymanie wynajmu pomieszczeń (sale lekcyjne, baseny, sale gimnastyczne, itd.) firmom zewnętrznym  w drodze porozumienia.

10. Bieżące monitorowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W dniu jutrzejszym, tj. 11 marca br. o godz. 11.30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące podjętych przez instytucje państwa polskiego działań w związku z zapobieganiem rozprzestrzenienia się koronawirusa w kraju. Gminę Miasto Szczecin będzie reprezentować z-ca prezydenta Szczecina, Krzysztof Soska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here