Męska prawda

0
1052

Cóż to jest prawda?

To temat dyskusji w ramach 55 Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt. Spotkanie odbyło się w Sali Kominkowej Klubu XIII Muz. O prawdzie dyskutowali sami panowie, chociaż wśród kilkudziesięciu uczestników spotkania przeważały kobiety. Dzięki temu Panie mogły dowiedzieć się na czym polega męska prawda. Zapraszane do debaty Panie niestety odmawiały. A prawda – etymologicznie jest raczej kobietą…

Dyskusja była jednak bardzo inspirująca, duża w tym zasługa moderatora, którym był dominikanin O. Tomasz Dostatni. Według Eryka Krasuckiego – każdy historyk ma problem z prawdą. Często zadajemy sobie pytanie czy źródła są prawdziwe czy fałszywe. Historyk spotyka się z oczekiwaniem, że będzie odkrywał prawdę. Finałem badań historycznych powinna być prawda. O prawdzie historycznej powinniśmy mówić jednak w cudzysłowie podsumował prof. Krasucki. Według niego profesjonalizm jest warunkiem poszukiwania prawdy przez historyka. Ważna jest tez wiarygodność źródła i przygotowanie metodologiczne. 

Aleksander Cywiński dodał, że w sztuce prawda jest czymś naturalnym. Artysta jest prawdziwy kiedy robi to co chce. Wydaje się, że w nauce i sztuce najważniejszy jest proces poszukiwania prawdy. Prawda łączy naukę i sztukę. 

Znany i szanowany dziennikarz Bogdan Twardochleb stwierdził, że w dziennikarstwie prawda jest czymś fundamentalnym. Każdy dziennikarz codziennie boryka się z prawdą. Dzisiaj – zdaniem Twardochleba – problemem dziennikarzy jest autocenzura. Myślenie czy wydawca puści, czy nie puści dany tekst czy inny materiał dziennikarski. Twardochleb mocno zaakcentował, że to co my uznajemy za prawdę ma wymiar historyczny… Za kilka lat może się to okazać nieprawdą. Niestety obecnie wiele osób nie czeka na informacje ale na komentarz. To jest niestety pole dla manipulatorów.  

Paweł Kołodziński – nauczyciel filozofii podkreślał, że przeciwieństwem prawdy jest kłamstwo. Prawda jest zgodna z tym co jest, zgodna ze stanem rzeczy. Nie zawsze możemy zdefiniować prawdę, ale doskonale wyczuwamy czym jest fałsz. Według niego ważna jest wola poszukiwania prawdy. Należy chcieć szukać prawdy. Niestety współczesny człowiek nie szuka prawdy, ale pobudzenia, szukanie prawdy mniej pobudza. Zdaniem Kołodzińskiego – bycie sobą jest ważnym elementem dochodzenia do prawdy.

Czym wobec tego jest prawda? To fundamentalne pytanie dalej pozostaje w sferze dyskusji i procesu myślenia. Uczestnicy spotkania mieli o czym myśleć już po dyskusji w Klubie XIII Muz.

Prowadzący spotkanie Tomasz Dostatni podsumował, że warto życie budować na prawdzie. Nawiązał też do związanego ze Szczecinem Dietricha Bonhoeffera, który powiedział kiedyś, że na głupotę nie ma argumentów…

wit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here