Mądrze inwestujemy środki RPO. Zachodniopomorskie wzorem dla innych regionów

0
843

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego uruchomił 94 % alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Do tej pory podpisaliśmy  1,5 tysiąca umów o dofinansowanie i utrzymaliśmy 96 mln euro tzw. Rezerwy Wykonania, a opracowane przez region  narzędzia – Kontrakty Samorządowe i Specjalna Strefa Włączenia  – doceniane są na scenie europejskiej. To dobre podsumowanie półmetku tej perspektywy finansowej.  Rok 2019 również zapowiada się pracowicie. Niezmienne na eurofundusze mogą liczyć przedsiębiorcy. Nie zabraknie rozwiązań wspierających ekologię, szkolnictwo zawodowe, rodziców małych dzieci, ekonomię społeczną. Zaplanowano także uruchomienie programu antysmogowego. Po raz pierwszy pojawią się konkursy dotyczące wykrywania wad rozwojowych dzieci czy związane z rehabilitacją osób po udarze.

Śmiałe inwestycje
Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to 6,885 mld zł. Na tę kwotę składają się środki  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  4,948 mld zł oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – 1,936 mld zł. –  To duże kwoty pozwalające na realizowanie wielu śmiałych przedsięwzięć, których samorząd województwa, gminy, organizacje pozarządowe, firmy nie mogłyby samodzielnie prowadzić – mówił podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Olgierd Geblewicz. Do tej pory województwo uruchomiło ponad 6,5 mld zł, a więc 94% alokacji, ogłaszając 134 nabory konkursowe oraz 33 nabory pozakonkursowe. Przyjęto 2,4 tys. wniosków o dofinansowanie. Podpisano ponad 1,5 tysiąca umów. To tyle, co w całej poprzedniej perspektywie. – Osiągnęliśmy wszystkie zakładane cele finansowe, zachowaliśmy 96 mln euro tzw. Rezerwy Wykonania, już dziś jesteśmy blisko wykonania zasady n+3 dla tego roku –  wyliczał marszałek Olgierd Geblewicz.

Samorząd województwa, na półmetku inwestowania środków RPO, może pochwalić się dobrymi wynikami, również na tle innych województw. Zajmujemy: 6. lokatę w certyfikacji, 7. miejsce w wydatkowaniu, 13. miejsce w kontraktacji. – Kontraktacja jest nieco niższa, ale nie na wszystkie ogłaszane konkursy znajdowaliśmy chętnych –  zaznaczył marszałek.

Wskaźniki Ram Wykonania (stan na zakończenie roku 2018) to np.: 150 km ścieżek rowerowych, przebudowa lub modernizacja ponad 60 km dróg czy doposażenie 92 szkół i placówek kształcenia. W rozwój przedsiębiorstw (bezpośrednio i pośrednio) zainwestowano 107 mln euro.

Marszałek Geblewicz zaznaczył, że Zachodniopomorskie jest regionem, który wybrał trudną, ale i ambitną ścieżkę w inwestowaniu środków RPO. – Wszystko wskazuje na to, że w przyszłej perspektywie finansowej wiele naszych doświadczeń będzie  wdrażanych w innych regionach, nie tylko polskich, ale i europejskich. Wymyślone  przez Zachodniopomorskie rozwiązania, a więc Kontrakty Samorządowe oraz Specjalna Strefa Włączenia docenione były też przez urzędników Komisji Europejskiej oraz ekspertów działających na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Wszyscy dziś wiedzą, że Fundusze Europejskie, aby przynosiły efekty, muszą dotyczyć zrównoważonego rozwoju całego regionu. To nie jest kwestia szybkiego wydawania pieniędzy. Środki powinny trafiać w szczególności do tych miejsc, w których jest najtrudniej – tłumaczył ideę Specjalnej Strefy Włączenia marszałek Geblewicz.

Jak zapowiada się rok 2019?
W roku 2019 zostanie ogłoszonych 37 naborów konkursowych, w których beneficjenci będą mogli pozyskać łącznie 142 mln euro dofinansowania. Będzie to rok wzmacniania gospodarki i rynku pracy, ale i inwestycji w środowisko i usługi społeczne, w tym te wspierające osoby z niepełnosprawnością czy ułatwiające dostęp do rehabilitacji, programy profilaktyczne. Dziewięć mln euro zarezerwowano na wprowadzenie programu antysmogowego,  5 mln euro na ochronę środowiska i blisko 6 mln euro na dalszą rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej.

Osiem mln euro zostanie przeznaczone na dalsze wsparcie kształcenia zawodowego. Warto też zaznaczyć, że prowadzone będą negocjacje dotyczące możliwości wspierania szkolnictwa ogólnego.

Na projekty rozwijające przedsiębiorczość, w tym obszar B+R, innowacyjne inwestycje i rozbudowę stref inwestycyjnych zaplanowano 38 mln euro, na usługi rozwojowe rynku pracy przeznaczono kwotę 23 mln euro.

– Po raz pierwszy pojawią się konkursy na projekty związane z rehabilitacją w szczególności osób w wieku aktywności zawodowej, które z powodu schorzeń nie mogą pełnić obowiązków zawodowych. W tym roku ogłosimy konkursy na rehabilitację osób, które przebyły udar mózgowy oraz pacjentów z dolegliwościami układu kostnego i stawowo-mięśniowego – tłumaczył dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here