Komisja przetargowa MCN oceniła ofertę TRIASU

0
755

Komisja przetargowa powołana w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie oceniła jedyną ofertę, która wpłynęła do MCN. Złożyła ją warszawska firma TRIAS AVI Sp. z o.o. proponując wykonanie zamówienia za 22 999 000 zł netto (brutto: 28 288 770 zł) i okres gwarancji 39 miesięcy. Komisja przetargowa oceniła złożoną ofertę zgodnie z przyjętymi w przetargu kryteriami:
cena – 45 %, wizualizacja i plan grupy eksponatów – 40%, okres gwarancji – 15%. Oceniano atrakcyjność wizualną eksponatów, stylistykę i aranżację grupy eksponatów, funkcjonalność i ergonomię oraz charakter, funkcjonalność i rozmieszczenie elementów informacji wizualnej. Oferty oceniła komisja w składzie:
Piotr Kossobudzki – edukator, popularyzator nauki, konsultant centrów nauki. Współtwórca i były wicedyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Autor koncepcji kilkunastu wystaw muzeów i centrów nauki w Polsce.
Borys Zieleniak – inżynier, podwójny absolwent Politechniki Warszawskiej z unikatowym doświadczeniem z zakresu tworzenia centrów nauki. Współtwórca sukcesu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, niezależny doradca, projektant i inżynier łączy doświadczenie tworzenia i zarządzania centrami nauki z doświadczeniami w zakresie produkcji wystaw, procedur ich pozyskiwania oraz projektowania i wytwarzania eksponatów interaktywnych.
Bartosz Klepacki – absolwent Fizyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Magistrant patrona MCN prof. Jerzego Stelmacha. Od 15 lat propagator interaktywnej nauki. Były pracownik i opiekun wystawy Eureka – jednej z pierwszych wystaw interaktywnych w Polsce. Były pracownik Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Specjalista ds. wystaw w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie.
Przemysław Kowalewski – specjalista w dziedzinie marketingu i zarządzania. Stypendysta University of Exeter w Wielkiej Brytanii. Były wiceburmistrz Gryfic i wykładowca na Wyższej Szkole Zarządzania im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie. Specjalista ds. edukacji w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie.
Po zakończeniu prac komisja przedstawiła swoją ocenę dyrekcji Morskiego Centrum Nauki.
Zgodnie z zapisami SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) punkty w poszczególnych kryteriach były przyznawane niezależnie przez wszystkich członków komisji przetargowej. Ocena w zakresie wskazanej skali punktowej była dokonywana indywidualnie przez każdego członka komisji, osobno w stosunku do każdej podkategorii. Następnie została wyliczona średnia arytmetyczna z tych ocen.

Za atrakcyjność wizualną eksponatów członkowie komisji indywidualnie mogli przyznać od 0 – 10 pkt. W tym podkryterium oceniana była stylistyka poszczególnych eksponatów, proponowane materiały, z których będą wykonane eksponaty, stopień w jakim skupiają uwagę odbiorcy, stopień zrównoważenia stylizacji eksponatów z ich funkcjonalnością oraz intuicyjnością ich interfejsów, zgodność zaproponowanej stylistyki i proponowanych materiałów, z których będą wykonane eksponaty, z odpowiednimi zapisami OPZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia). Średnia arytmetyczna oceny dokonanej przez poszczególnych członków komisji wyniosła 7,35 pkt.

Stylistyka i aranżacja grupy eksponatów (0 – 10 pkt.) W tym podkryterium oceniano adekwatność użytych środków stylistycznych i scenograficznych do tematu przewodniego Morskiego Centrum Nauki i grupy eksponatów, a także układ przestrzenny stanowisk
i elementów scenografii: sposób wykorzystania przestrzeni, ustawiania eksponatów razem lub indywidualnie, komfort komunikacji pomiędzy eksponatami. Średnia ocen członków komisji wyniosła tu 6,88 pkt.

Funkcjonalność i ergonomia układu stanowisk i elementów scenografii względem siebie (0 – 15 pkt.) W tym podkryterium oceniana była zgodność funkcjonalności eksponatu z zapisami OPZ, przy jednoczesnym dostosowaniu eksponatów do warunków intensywnej eksploatacji i zachowaniu podatności serwisowej, dostępność eksponatów dla osób
o różnym wzroście i poruszających się na wózkach. Średnia ocen dla tego podkryterium wyniosła 9,50 pkt.

Charakter, funkcjonalność i rozmieszczenie elementów informacji wizualnej (0-5 pkt.) W tym podkryterium członkowie komisji przetargowej oceniali rodzaj, wielkość, czytelność i umiejscowienie elementów informacji wizualnej. Tu średnia ocen komisji wyniosła 2,75 pkt.
Łączna liczba punktów w kryterium „Wizualizacja i plan grupy eksponatów” wyniosła 26,48

W ocenach członków komisji czytamy m. in.:

  • Stylistyka większości eksponatów i scenografii jest utrzymana w nowoczesnym stylu, eleganckim a jednocześnie oszczędnym w wyrazie. Eksponaty nawiązują kolorem i charakterem do stylu marynistycznego oraz do industrialnego stylu portu. Meble ekspozycyjne zaprojektowane w oparciu o prostopadłościan z efektem lustrzanym oraz odcieniami koloru niebieskiego nawiązują wprost do tematyki morskiej.
  • W większości eksponatów zastosowano interesujący i oryginalny pomysł wykorzystania polerowanej stali z gradientem koloru niebieskiego jako nawiązanie do barwy wody i odbijania się światła na falującej powierzchni. We wzornictwie eksponatów dominuje minimalizm i jasne barwy, co daje wrażenie czystości i przestrzeni. Został spełniony wymóg z OPZ „Stylistyka większości eksponatów i scenografii powinna być utrzymana w nowoczesnym stylu przemysłowym, eleganckim i oszczędnym w wyrazie”.
  • Pozytywnie należy ocenić dobór naturalnych i kojarzących się z morzem materiałów do konstrukcji siedzisk.
  • Polerowana stal, z której wykonane mają być postumenty większości eksponatów, jest materiałem trwałym, eleganckim i zapewniającym niezmieniony przez długi czas wygląd eksponatu. Zadbano, by w elementach narażonych na kontakt z wodą oraz na duże obciążenia mechaniczne zastosować trwały materiał – stal malowaną proszkowo, co powinno zapewnić długotrwały dobry wygląd. 

Średnia ocena uzyskana przez ofertę przedstawia się następująco: a) cena: 45pkt, b) wizualizacja i plan grupy eksponatów: 26,48 pkt, c) okres gwarancji: 15 pkt. Łącznie oferta uzyskała: 86,48 pkt.

Zgodnie z procedurą Morskie Centrum Nauki wysłało do oferenta wezwanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że firma nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału. Dokumenty te oferent musi złożyć do 10 kwietnia 2020 roku. Jeżeli wszystkie warunki przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną spełnione, możliwe będzie podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał na realizację zadania 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Po podpisaniu umowy będzie można opublikować m. innymi wizualizację wystawy zaproponowaną w ofercie.

Przypomnijmy, że zadaniem wykonawcy będzie: wykonanie, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i serwis 213 eksponatów rozmieszczonych na 3 piętrach budynku. Oferta skierowana była do przedsiębiorców profesjonalnie realizujących wystawy dla muzeów, centrów nauki i innych podobnych obiektów. Szczegóły wraz z koncepcją wystawy stałej z opisem ponad 200 eksponatów oraz planem ich rozmieszczenia w budynku, opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ i umową zamieszczono na stronie internetowej: bip.centrumnauki.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here