KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ W POWIECIE POLICKIM

0
997

Zgodnie z analizami demograficznymi, jest nas w powiecie polickim coraz więcej. Jednak ten wzrost nie dotyczy wcale grupy najmłodszych, ale najstarszych mieszkańców, czyli osób powyżej 60 (dla kobiet) i 65 (dla mężczyzn) – roku życia. Zatem, nasz powiat pod tym względem przypomina bardziej regiony Hiszpanii, Niemiec, czy Stanów Zjednoczonych niż inne województwa w kraju. Warto więc kierować uwagę na rozwiązania problemów
społecznych – właśnie w wymienionych regionach. Nie da się jednak kopiować społecznych
rozwiązań, te – muszą być szyte na miarę własnych potrzeb i możliwości. Warto za to uczyć
się na dobrych praktykach i na cudzych błędach, by samemu ich uniknąć.
Proponujemy uruchomienie powiatowego systemu usług społecznych, czyli zapewnienie
mieszkańcom powiatu polickiego, którzy z powodów: zdrowotnych, socjalnych czy
materialnych, żyją w trudniejszych warunkach i nie mogą w równym stopniu z innymi cieszyć się dobrą jakością życia – wsparcie i pomoc doradcza w zakresie organizacji życia
rodzinnego, usług medycznych czy opiekuńczych, by wyrównać warunki życia mieszkańców.
Co to znaczy? Na przykład to, że rodziny, które przez wiele lat opiekują się
niepełnosprawnym dzieckiem, osobą ciężko chorą, czy w inny sposób całkowicie zależną od
członków rodziny, otrzymają indywidualne wsparcie doradcze pielęgniarskie i opiekuńcze –
jak bezpiecznie dla chorego i dla opiekuna dbać o jego i swoje zdrowie. Oznacza to też, że
powiat policki byłby pierwszym powiatem, w którym konsekwentnie wprowadzono by
doradztwo w zakresie pielęgniarstwa. Pomoc nie zawężałaby się tylko do czynności
pielęgnacyjnych, ale byłaby realizowana poprzez mieszkania „wytchnieniowe”, gdzie każdy z opiekunów mógłby czasowo skorzystać z fachowego zastępstwa w sprawowaniu opieki nad zależnym członkiem rodziny. Osoby opiekujące się chorymi, niepełnosprawnymi – przestaną być samotne w swoich potrzebach i zostaną otoczone specjalistyczną opieką doradczą i konkretną pomocą (choć nie będzie to pomoc materialna) poprawiającą zdrowie rodziny i jej ogólną kondycję. Ponadto, ważnym aspektem wsparcia winno być doradztwo
architektoniczne pod kątem dostosowania lokali do potrzeb osób zależnych (starszych oraz
niepełnosprawnych). Dziś, ograniczona liczba rodzin może skorzystać w PCPR ze środków
PFRON na dostosowanie mieszkania. Niekiedy jednak wystarczy doradztwo w zakresie
ergonomii, aby osoba zależna i jej najbliżsi poczuli się bardziej komfortowo, a czasem –
niezależni od innych. Brzmi niewiarygodnie? Tego typu wsparcie już jest realizowane
chociażby w ramach projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” na
poziomie regionalnym. Chodzi o zorganizowanie na terenie powiatu dostępu do doradztwa i
pokazanie, że te rodziny nie są pozostawione same sobie. Tam, gdzie to konieczne –
oczywiście potrzebne jest wsparcie finansowe dostosowania mieszkania.
Przed laty, w powiecie polickim funkcjonował system wsparcia młodzieży z problemami w
socjalizacji i szerzej – z niepełnosprawnościami. Do Polic wozili swoje dzieci rodzice ze
Szczecina a nawet Goleniowa – po dobrą edukację i rehabilitację. Pomimo likwidacji
ośrodków, pozostała świetnie wykształcona kadra pedagogiczna, której warto stworzyć
szanse na pracę na rzecz dzieci z ograniczeniami w sprawnym funkcjonowaniu fizycznym i
psychicznym. Jednym z kierunków działań naszej polityki społecznej będzie postawienie na
odtworzenie specjalistycznych miejsc dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi i
zaburzeniami psychicznymi.
Dzieci, rodzice, opiekunowie i osoby starsze, czyli każdy z nas – wczoraj, dziś lub jutro – jest odbiorcą i kreatorem otoczenia. Możemy być jego aktywną lub bierną częścią, ale zawsze współtworzymy ją, jako mieszkańcy powiatu. Aby mieć realny wpływ na otoczenie, trzeba aktywnie w nim funkcjonować. Co to oznacza? Mieć możliwość korzystania z różnych usług publicznych – zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych – na równych prawach. Inne warunki korzystania z usług mają mieszkańcy siedzib gminnych, a inne – najmniejszych wsi z terenu powiatu. Dlatego też konieczny jest rozwój transportu społecznego, który umożliwi przejazd m.in. osobom starszym do ośrodków, w których załatwia się sprawy administracyjne, korzysta z miejsc rekreacji, rehabilitacji i innych. Brak możliwości komunikacji to nie tylko brak dostępu do wymienionych usług, ale też izolacja społeczna i poczucie, że jest się jakby „z boku”, poza możliwościami działania i włączenia się w sposób aktywny w nurt życia wspólnego. Tego rodzaju bierność jest ważnym wskaźnikiem wykluczenia społecznego.
W przypadku transportu i dostępu do usług zdrowotnych, mamy ważny pomysł, szczególnie
istotny dla osób starszych oraz rodzin z osobą zależną – nie transport „do ośrodka”, a
transport „z ośrodka”, który będzie realizowany w ramach programu „Mobilny doktor”.
Transport społeczny to inicjatywa sąsiedzka – ludzi dla ludzi.
W tym klimacie – klimacie przyjaznym zaufaniu, współpracy i podejmowaniu działań
społecznych między mieszkańcami, instytucjami publicznymi, biznesem oraz organizacjami
pozarządowymi, upatrujemy też warunków do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej w
zakresie świadczenia usług publicznych. Będziemy pomagać w samoorganizacji
społeczności lokalnych, tworzeniu społecznych przedsiębiorstw, aby w różnych gminach
powiatu żyło się podobnie dobrze i wygodnie.
Są to kierunki polityki społecznej, które chcemy rozwijać. Są to odpowiedzi na potrzeby
płynące z analiz demograficznych i społecznych trendów, które stają się nieuchronnymi.
Chcemy podpatrywać najlepsze rozwiązania w tym zakresie, przenosić je do powiatu, ale też tworzyć własne rozwiązania. Chcemy wspomagać gminy w uzyskiwaniu zbliżonego poziomu dostępu mieszkańców do usług. Niektóre rozwiązania już znamy i wiemy, jak je wdrożyć.

Ludność w powiecie polickim w wieku 60 lat i więcej

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w powiecie polickim

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej w powiecie polickim ogółem, w tym liczba osób korzystających w wieku powyżej 60 roku życia.

Shivan Fate

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here