Każde euro wykorzystane

0
774

Pomorze Zachodnie znalazło się w pierwszej piątce regionów, które rozliczyły z Brukselą perspektywę finansową 2007-2013. Decyzja Komisji Europejskiej potwierdziła, iż 862 miliony euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zostało w całości zainwestowane w rozwój regionu. Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas spotkania z dziennikarzami podkreślał, że przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego kierował się dwoma priorytetami. – Po pierwsze wykorzystać każde 862 mln euro do rozwoju Pomorza Zachodniego. Ani jednego euro nie oddajemy do Brukseli. Po drugie, by realizować jak najlepsze jakościowo projekty. Chcieliśmy inwestować, a nie wydawać pieniądze. Główny cel realizacji Programu Regionalnego, a więc zwiększenie konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców został zrealizowany w większym zakresie niż zakładano. Powstało więcej nowych miejsc pracy, uzbrojono dwa razy więcej terenów pod inwestycje czy sześciokrotnie więcej obszarów poddano rewitalizacji. – Skala inwestycji wygenerowanych przez projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego to 6,3 mld zł. W kwocie tej są też pieniądze zainwestowane przez beneficjentów. Należy zaznaczyć, że część tych środków, prawie 400 mln zł, została zainwestowana w instrumenty zwrotne i wciąż pracuje na rozwój Pomorza Zachodniego w formie pożyczek, poręczeń i reporęczeń – mówił marszałek.

Najwięcej środków Regionalnego Programu Operacyjnego, bo 250,8 mln euro, a więc 29% alokacji, przeznaczono na rozwój gospodarczy regionu. Aż 60% dofinansowanych projektów w perspektywie 2007-2013 dotyczyło rozwoju gospodarczego. Wsparcie dostały głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zrealizowały 1081 projekty. Dzięki przyznanym dotacjom przedsiębiorcy utworzyli ponad 3 tys. miejsc pracy. Uzbrojono 711 ha pod inwestycje, wzmacniając Specjalne Strefy Ekonomiczne w regionie, w których pracuje dziś ok. 6 tys. osób. Zapewnienie dobrych warunków inwestycyjnych pozwoliło ściągnąć na Pomorze Zachodnie takie firmy jak: Bridgestone, LM Wind Power, Cargotec, Teleyard, Valasiss, Garo, KK, IQ Metal, Nordglass, Ammeraal Belltetch, Eltwin i inni.

Zastrzykiem finansowym pozwalającym rozwinąć działalność przedsiębiorców stała się niewątpliwie inicjatywa JEREMIE. Marszałek Geblewicz podkreślał, że Województwo Zachodniopomorskie było pionierem w Europie i jako jeden z pierwszych regionów zdecydowało się na wprowadzenie tego instrumentu. Ze wsparcia skorzystało ponad 5,5 tys. przedsiębiorców. Wśród nich ponad 20% rozpoczynało dopiero swoją przygodę z biznesem (start-upy).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here