Inwestycje drogowe pod Szczecinem

Życie Szczecina

0
387

Pod szczecińskie drogi wojewódzkie w okolicy Tanowa i Brzózki-Trzebież zostaną przebudowane. Szczegóły poznaliśmy podczas wizyty marszałka Olgierda Geblewicza w Tanowie. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w najbliższym czasie ogłosi przetargi na wykonawców przebudowy i rozbudowy przejścia drogowego przez miejscowość Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115 oraz przebudowy DW 114 Brzózki-Trzebież (z ujęciem przejścia przez Brzózki i Warnołękę). Obie inwestycje dofinansowane będą ze środków unijnych.
– Obie inwestycje usprawnią ruch w obszarze metropolitalnym Szczecina, zwiększą komfort mieszkańców powiatu polickiego i turystów dojeżdżających do terenów rekreacyjnych. Podobnie, jeśli chodzi o dojazd do posesji i poruszanie się pieszych. To znacznie zwiększy bezpieczeństwo –podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.
W Tanowie przebudowany zostanie odcinek o długości 2,4 km. Prace obejmą wzmocnienie nawierzchni, co zwiększy komfort jazdy. Planowana jest także budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 114 i 115. Powstaną nowe chodniki i drogi rowerowe. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zatoki autobusowe i zjazdy.
Wartość całej inwestycji to ponad 8 mln zł, z czego ponad 6,8 mln zł to środki unijne. To drugi z projektów zakwalifikowanych przez Unię Europejską do programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA. Wkład województwa w tym projekcie wyniesie ponad 1,2 mln zł.
Tanowo pod względem organizacji komunikacji jest typową „ulicówką”, tzn. główne funkcje komunikacyjne miejscowości spełnia tranzytowa, prowadząca do przejścia granicznego w Dobieszczynie, droga wojewódzka nr 115. Przebudowa drogi jest konieczna z uwagi na rosnący ruch oraz kolizję ruchu miejscowego i tranzytowego o charakterze międzynarodowym. Problemem jest również fakt, że istniejące ciągi piesze nie mają swojej kontynuacji, zapewniającej bezpieczne przemieszczanie się pieszych. Poza odcinkami chodników, ruch pieszych odbywa się poboczami gruntowymi.
Ulica Szczecińska jest w tej chwili odwadniana powierzchniowo, dlatego w czasie deszczu tworzą się duże zastoiska wody. Projekt przewiduje budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wzdłuż całej ulicy jednostronnego, dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m oraz ciągu pieszego, częściowo oddzielonego pasem zieleni od jezdni.
Brzózki-Trzebież
Druga z zapowiedzianych inwestycji to Przebudowa DW 114 na odcinku Brzózki-Trzebież. To popularna trasa nad Zalew Szczeciński, często wykorzystywana przez mieszkańców aglomeracji szczecińskiej, mieszkańców powiatu i turystów.
Inwestycja dofinansowana zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość inwestycji to ponad 34 mln zł. Dofinansowanie wyniesie niemal 30 mln zł. Województwo Zachodniopomorskie zapewni wkład własny, ponad 5,3 mln zł.
Na odcinku ponad 11 km jezdnia zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię Roboty obejmą całą infrastrukturę: budowę/przebudowę zatok autobusowych, elementów spowalniających ruch, oświetlenia ulicznego, kanalizacji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here