Inicjatywa Lokalna. Wiceprezydent Wacinkiewicz i 500 tysięcy złotych.

0
805

Świetny pomysł dla mieszkańców Szczecina opracował i realizuje wiceprezydent Daniel Wacinkiewicz. Do końca roku 2018 można aplikować o bezzwrotne wsparcie na różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Nie trzeba być instytucją, czy organizacją pozarządową, wystarczy inicjatywa mieszkańców, aby otrzymać wsparcie na festyn, debatę, warsztaty koncert czy drobne ulepszenia wokół nas. Według wiceprezydenta Wacinkiewicza – to jedno z pięciu narzędzi (poza m.in. Szczecińskim Budżetem Obywatelskim) z których mogą skorzystać mieszkańcy naszego miasta, którzy chcą zrobić coś dla lokalnej społeczności.

Zakres tematyczny Inicjatywy Lokalnej jest bardzo szeroki, jednak pomysły mieszkańców powinny wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych obszarów: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządku i bezpieczeństwa publicznego i rewitalizacji.

Ważnym ograniczeniem jest to, że wnioskodawcy nie mogą czerpać zysków z realizowanej inicjatywy, co oznacza, że wszystkie pomysły będą bezpłatne dla uczestników wydarzeń. Wnioski należy składać z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Do końca roku wiceprezydent Wacinkiewicz zabezpieczył kwotę 500 tysięcy złotych.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie:http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131146.asp

wit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here