Fundusz do kontroli

0
846

Marszałek Olgierda Geblewicz chce, by prokuratura sprawdziła możliwe przekroczenie uprawnień w WFOŚiGW. Jego zdaniem Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogła przekroczyć swoje uprawnienia odwołując starego i nominując nowego prezesa Funduszu bez zgody Samorządu Województwa. Mimo apeli  Fundusz nie usunął niezgodnych z prawem decyzji. Na specjalnie zwołanym briefingu prasowym marszałek poinformował, że zawiadomi o sprawie prokuraturę.- Dzisiaj kieruję sprawę do Prokuratury celem wyciągnięcia konsekwencji karnych wobec osób, które podejmują się w sposób świadomy łamania prawa. – powiedział. To zdecydowana reakcja na ostatnie decyzje podejmowane przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jeszcze w piątek 15 czerwca, jej przewodniczący – nominat poprzedniego ministra środowiska Jana Szyszki Stefan Traczyk zwołał na 18 czerwca posiedzenie Rady z punktem dotyczącym propozycji zmian w składzie Zarządu WFOŚiGW. O tym, że takie zmiany są działaniami bezprawnymi informował w czasie posiedzenia przedstawiciel samorządu w Radzie. Mimo to Rada Nadzorcza WFOŚiGW, w większości obsadzona przez nominatów PiS, zdecydowała o odwołaniu obecnego prezesa Radosława Grzegorczyka i powołaniu w jego miejsce dotychczasowego wiceprezesa, prominentnego działacza PiS, Pawła Mirowskiego. Decyzja została skierowała do Zarządu Województwa, który 25 czerwca br. ją odrzucił. Samorząd chce, by najpierw została wyjaśniona kwestia powołania przez Wojewodę ww. osób na stanowiska w WFOŚiGW.  Wojewódzki Sąd Administracyjny już uznał, że była ona niezgodna z prawem, a sprawę rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny. Urząd Marszałkowski stoi na stanowisku, że Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Radosław Grzegorczyk dalej sprawuje swoją funkcję. Taką informację przekazano wiceprezesowi Funduszu Pawłowi Mirowskiemu, którego wezwano do zaniechania działań przypisywanych Prezesowi Zarządu. Pan Mirowski otrzymał także informację, że wszelkie czynności podjęte w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będą bezskuteczne i mogą rodzić odpowiedzialność cywilną, a nawet karną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here