Fałszywe informacje w sieci

0
683

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz został sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów dotyczącej dezinformacji w Internecie. To wynik pozytywnie ocenionego przez unijnych przedstawicieli seminarium „Mowa nienawiści, fake news, propaganda – wspólni wrogowie demokracji”, które odbyło się 28 maja 2018 r. w Szczecinie. Opinia przygotowana przez marszałka Olgierda Geblewicza będzie odnosić się do planów Komisji Europejskiej dotyczących zwalczania dezinformacji w Internecie, w tym wprowadzenia ogólnounijnego kodeksu postępowania. Zadaniem zachodniopomorskiego marszałka będzie przedstawienie regionalnego wymiaru problemu dezinformacji. Następnie przygotowany dokument będzie konsultowany z członkami Komisji CIVEX, by wspólnie wypracować oficjalne stanowisko Komitetu Regionów. – Bezpośrednie i pośrednie skutki dezinformacji są trudne do oszacowania. Tak naprawdę dopiero zaczynamy widzieć i rozumieć konsekwencje tego trendu. Od czasu wyników głosowania „Brexit” w Wielkiej Brytanii i zwycięstwa Donalda Trumpa w USA, toczy się wiele dyskusji o tym, w jaki sposób chaos informacyjny wpływa na demokracje. Bardziej niepokojące są jednak długofalowe skutki kampanii dezinformacyjnych, mających na celu zasianie niepewności i nieufności oraz zaostrzanie istniejących podziałów społeczno-kulturowych za pomocą napięć na tle nacjonalistycznym, etnicznym, rasowym i religijnym – mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. W celu zwalczania dezinformacji Komisja Europejska chce m.in. wprowadzić kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji czy zwołać wielostronne forum współpracy między platformami internetowymi, branżą reklamową i największymi reklamodawcami. Komisja Europejska w przesłanym w kwietniu br. komunikacie dotyczącym dezinformacji powołuje się na ostatnie badanie Eurobarometr i podaje, że „83 proc. respondentów stwierdziło, że fałszywe informacje stanowią zagrożenie dla demokracji. Ich niepokój budzi w szczególności zamierzona dezinformacja, mająca na celu wywieranie wpływu na wybory i politykę imigracyjną. W badaniu podkreślono również znaczenie wysokiej jakości środków przekazu: respondenci postrzegają media tradycyjne jako najbardziej wiarygodne źródło informacji (radio – 70 proc., telewizja – 66 proc., prasa drukowana – 63 proc.). Za najmniej wiarygodne uznano internetowe źródła informacji i internetowe serwisy wideo, w przypadku których poziom zaufania wynosi odpowiednio 26 i 27 proc”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here