Fabryka Wody – są chętni na zaprojektowanie wystawy edukacyjnej

0
574

Cztery podmioty zostały dopuszczone do postępowania na zaprojektowanie i dostawę nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej Fabryki Wody.

W dialogu konkurencyjnym wezmą udział:

Dopuszczeni do udziału

1. Trias AVI Sp. z o.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa.

2. Konsorcjum firm: New Amsterdam Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków; Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch, ul. Długa 43/5, 31-147 Kraków; Nolabel Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków.

3. Konsorcjum firm: TDC POLSKA SP. Z O.O., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań; KVORNING DESIGN APS, ul. Njalsgade 21E, 2300 Kopenhaga. 4. MAE Multimedia Art. &Education Sp. z o.o., ul. Batorego 8/1a, 80-251 Gdańsk.

W ramach postępowania zostanie wyłoniony wykonawca części edukacyjnej Fabryki Wody. Jego zadaniem będzie zaprojektowanie wnętrza Edukatorium (w tym eksponatów), wyprodukowanie ich, dostawa oraz ich montaż, a także późniejsze serwisowanie. Przyszły wykonawca będzie miał za zadanie kompleksowo wykończyć całą część edukacyjną Fabryki Wody. Postępowanie prowadzone jest w formule dialogu konkurencyjnego. W efekcie dialogu powstanie SIWZ określający przedmiot zamówienia, na bazie którego uczestnicy dialogu zostaną zaproszeni do złożenia ofert na realizację zadania.

Harmonogram postępowania*:

Przeprowadzenie dialogu – lipiec 2020 r.

Zaproszenie do składania ofert – sierpień 2020 r. Składanie ofert – wrzesień – październik 2020 r.

Ocena ofert – październik 2020 r. Zawarcie umowy – listopad 2020 r. Maksymalny termin realizacji zamówienia – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy*. 

*Podane terminy są orientacyjne i będą przedmiotem dialogu z wykonawcami, w związku z powyższym mogą ulec zmianie. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 25 830 000,00 zł brutto. Szczegóły dot. przedmiotu postępowania znajdują się na portalu zamówień publicznych.

Główne założenia wystawy w Ośrodku Kultury i Centrum Edukacyjnym Tematem przewodnim wystawy ma być woda, jej znaczenie, rola, występowanie a także wpływ na nasze życie i cywilizację. Centrum Edukacyjne podzielone będzie na 6 poziomów, z których każdy poświęcony będzie innej tematyce. 

Każdy poziom – blok tematyczny będzie posiadać swojego „patrona” w postaci danej nauki, uzupełniony o wystawy z pozostałych dziedzin nauki: Kosmos– blok, w którym poruszone zostaną tematy związane z wodą we wszechświecie, uwarunkowaniami kosmicznymi umożliwiającymi powstanie życia na Ziemi oraz eksploracją kosmosu. Patron – fizyka/matematyka.

Klimat– blok, w którym tematyka wody ma mieć aspekt związany z szeroko rozumianymi zjawiskami klimatycznymi oraz ich wpływem na życie na Ziemi. Patron – Geografia. Ocean– blok nawiązujący do wody, która zajmuje większość powierzchni Ziemi. Przedstawiona jest ona w aspekcie życia, rozwoju, oraz zagrożeń związanych z wszechoceanem. Patron – Biologia.

Człowiek– blok przedstawiający aspekt wody w życiu i rozwoju organizmu człowieka. Patron – Chemia.

Cywilizacja Wody– blok ukazujący powstawanie i rozwój cywilizacji wokół rzek, a także wykorzystanie energii i możliwości jakie daje woda w codziennym życiu. Patron- Humanizm.

Hydroinżynieria– blok dotyczący wynalazków powstałych w oparciu o wodę, które zmieniły bieg historii. Patron – Historia.

Dzięki aranżacji wnętrz, wirtualnym przewodnikom (którzy będą oprowadzać po eksponatach poprzez animacje, filmiki, dźwięk) zwiedzający mają poczuć się jak prawdziwi odkrywcy, którzy nie boją się pytać, wątpić i badać otaczający świat. Dzięki testom i analizom znajdą odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Edukatorium będzie dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników bez względu na ich wiek, możliwości poznawcze, poziom wiedzy oraz ich niepełnosprawności. W związku z tym, że Edukatorium będzie integralną częścią Parku Wodnego, zwiedzający będą mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w grze interaktywnej w części aquaparkowej.

fabrykawody.eu www.facebook.com/FabrykaWody/ YouTube Fabryka Wody

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here