„Dobre wsparcie”. Mieszkanie wytchnieniowe w Szczecinie już działa

0
755

Rodziny oraz najbliżsi sprawujący opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub dorosłą osobą niesamodzielną znajdą pomoc w mieszkaniu wytchnieniowym, które zostało oficjalnie otwarte w piątek, 22 lutego 2019 r. w Szczecinie. To jeden z pozytywnych efektów  partnerskiego projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W wydarzeniu uczestniczyli  m.in. marszałek Olgierd Geblewicz, członek Zarządu Województwa Janusz Gromek, ks. abp. Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński oraz najważniejsi goście, pierwsi lokatorzy.

Cenny czas dla opiekunów

Przygotowane w ramach projektu 4-pokojowe mieszkanie znajduje się przy ul. Księcia Barnima III Wielkiego 22 w Szczecinie. Prowadzić je będzie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Organizacja zapewni całodobową opiekę niepełnosprawnemu dziecku lub osobie dorosłej na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe czy potrzebę odpoczynku. W ramach wsparcia zaplanowano także zajęcia rehabilitacyjne oraz różne programy aktywizacyjne. W jednym terminie pomoc może otrzymać pięć osób. – Miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak pomagamy najsłabszym. Na Pomorzu Zachodnim chcemy stanowić spójną społeczność, która daje szansę każdemu. Skala wyzwań jest ogromna, dlatego  jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przecieramy pewne drogi, tworzymy pilotażowe programy i systemowe rozwiązania. W ramach projektu powstaje wypożyczalnia sprzętu medycznego, podobne mieszkanie działa w Kołobrzegu, umożliwiamy dostosowanie mieszkań osób niepełnosprawnych do ich potrzeb. To konkretne działania  – mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas otwarcia mieszkania na szczecińskim Niebuszewie. – Ten projekt skazany jest na sukces, bo mamy sprawdzonych partnerów – dziękował marszałek. O potrzebie utworzenia takiego miejsca mówili opiekunowie i sami mieszkańcy. – Można odpocząć i porozmawiać z ludźmi – mówił pan Zbyszek. – Pierwszy raz wyjechałem z domu – dodał pan Marian. – Zawsze marzyłam o takim ośrodku, w którym mogłabym zostawić pod opieką dziecko. Jako mama dziecka  niepełnosprawnego nie doczekałam się, bo syn zmarł w ubiegłym roku, ale wiem, że to ogromna pomoc dla rodzin i osób niepełnosprawnych – opowiadała pani Gabriela, która dziś opiekuje się mieszkańcami i dzieli się z nimi dobrą energią. – Im bardziej rozwija się komunikacja i media społecznościowe, tym dramatyczniej rozwija się samotność – podkreślił ks. abp. Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, który poświęcił mieszkanie. Mieszkanie funkcjonujące  na tych samych zasadach działa od 13 listopada 2018 r. w Kołobrzegu. Z pomocy wytchnieniowej oferowanej przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej skorzystało do tej pory pięć osób. 

Każdy ma inne zadanie do wykonania

Przygotowanie mieszkań wytchnieniowych to nie jedyne zadanie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu „Dobre wsparcie”. Od 1 stycznia 2018 r. Fundacja Nauka dla Środowiska (lider) we współpracy z trzema partnerami: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego tworzą ofertę usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz ich rodzin.
Lider projektu, Fundacja Nauka dla Środowiska, oprócz zadań administracyjnych, odpowiada za wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. telecentrum) oraz dofinansowanie remontów mieszkań osób zależnych, tak my likwidować bariery architektoniczne. Zadania Caritas  skierowane są do osób niesamodzielnych, zależnych od innych.  To m.in.: opieka wytchnieniowa, sąsiedzkie usługi opiekuńcze czy prowadzenie poradnictwa psychologicznego. W tej części projektu udzielane wsparcie zależy m.in. od kryterium dochodowego.


Pomoc pielęgniarki i architekta

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego obejmują kilka obszarów. To szkolenia dla opiekunów i rodzin osób z różnymi typami niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej. Prowadzone są one w specjalnie przygotowanym mieszkaniu przy ulicy Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie oraz w regionie (ostatnio w Białogardzie). Mieszkanie przystosowane jest do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. W pokoju umieszczono również specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne z geriatrycznym manekinem pielęgnacyjnym, na którym można uczyć się podawania insuliny, pomiaru poziomu cukru czy zmian opatrunku i pielęgnacji odleżyn. Zobacz także: Otwarcie mieszkania modelowego dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin Oprócz możliwości obejrzenia przydatnych rozwiązań w mieszkaniu modelowym, ROPS oferuje również indywidualne poradnictwo architektoniczne. W Ośrodku dowiemy się, jak dostosować konkretne mieszkania do potrzeb osoby niesamodzielnej. W przypadku dalszej kwalifikacji, wykonywany jest projekt architektoniczny. W indywidualnych przypadkach, lider projektu kwalifikuje mieszkanie do remontu. Do tej pory przygotowano osiem takich projektów. ROPS odpowiada także za stworzenie Regionalnego Portalu Informacyjno-Doradczego wraz z bazą dostępności obiektów użyteczności publicznej. Baza będzie aktywną wyszukiwarką, dzięki której zarówno opiekunowie osób niesamodzielnych, jak i osoby niesamodzielne będą mogły sprawdzić dostępność obiektów publicznie użytecznych w zakresie m.in. niwelowania barier architektonicznych, udogodnień istniejących w obiekcie. Projekt „Dobre wsparcie” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 8,5 mln zł (wkład Europejskiego Funduszu Społecznego). Jest realizowany od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Wsparciem ma zostać objętych łącznie 600 osób z województwa zachodniopomorskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here