Czy „pisowski” wojewoda wspiera kobiety?

0
514

28 stycznia 2021 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę skierowaną do kobiet z Pomorza Zachodniego, oraz do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa, która była wyrazem wsparcia, ale też apelem do innych samorządów z terenu województwa, aby także zdecydowały się na pomoc kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji. Jednocześnie w budżecie województwa zabezpieczono kwotę 100 tys. zł dla organizacji pozarządowych, które udzielą pomocy psychologicznej kobietom, które wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego  ograniczającego prawo do legalnej aborcji będą narażone na osobiste, trudne do uniesienia dramaty życiowe.

„Pisowski” wojewoda uchwałę radnych Sejmiku unieważnił, podobnie jak uchwałę Rady Miasta Szczecina, która brzmiała – „Szczecin wspiera kobiety”. Nie wiemy, czy pan wojewoda Bogucki wspiera kobiety, ale wiemy, że te dwie uchwały unieważnił.

Marszałek Województwa i radni sejmikowi jednak łatwo się nie poddają niezrozumiałym i fundamentalistycznym decyzjom wojewody. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody złożyło Województwo Zachodniopomorskie. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Sejmiku, której intencją było wsparcie kobiet w ich walce o zachowanie prawa do aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. – Zdaniem marszałka Geblewicza „fali protestów i oburzenia z powodu forsowanych na siłę rozwiązań prawnych, które będą mieć dramatyczny wpływ na los setek kobiet i ich rodzin, nie sposób pominąć milczeniem. Radni województwa chcieli wyrazić swoje wsparcie dla tak silnego głosu społecznego. Rozstrzygnięcie wojewody, które w jakiejś ponurej symbolice otrzymaliśmy w Dniu Kobiet, to z jednej strony próba cenzury lokalnego parlamentu, a z drugiej – uciszenia mieszkanek Pomorza Zachodniego”.

Zdaniem Kancelarii Prawnej Chmaj i Wspólnicy  wojewoda błędnie interpretuje przepisy, uzurpując sobie prawo do uchylania wszystkich uchwał i zarzucając sejmikowi wychodzenie poza przypisane kompetencje. Jednak spod nadzoru wojewody wyłączone są uchwały w znaczeniu formalnym, jak apele, rezolucje, protesty, opinie, czy stanowiska. Przedmiotem takiego apelu lub stanowiska może być każda sprawa mająca bezpośredni lub pośredni związek z zadaniami samorządu województwa, a przecież promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, wspieranie rodziny, wsparcie materialne oraz edukacja w zakresie prokreacji należą do zadań organów samorządu terytorialnego.

Z zainteresowaniem czekamy na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Może podobny wniosek powinni złożyć radni Miasta Szczecina?

red.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here