Członkowie Stowarzyszenia Młodzi Demokraci apelują do nauczycieli ze Szczecina

0
676

Nie ulegajmy presji ministra Czarnka. Mamy swoje prawa i z nich korzystamy. Podczas konferencji prasowej przed siedzibą szczecińskiego Kuratorium Oświaty Stanisław Kaup przypomniał, że w manifestacjach w obronie kobiet, uczestniczyły nie tylko dotknięte zakazem kobiety, ale też inne grupy społeczne – w tym uczniowie, studenci, środowiska nauczycielskie i akademickie. Na skutek tego Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek rozpoczął wobec nich represje.
W stanowisku Młodych Demokratów czytamy, że komunikaty MEN określały takie zachowanie jako chuligańskie i wulgarne oraz wzywały do zaprzestania „takich zachowań”. Ponadto, w poniedziałek kuratoria oświaty w całej Polsce rozesłały do dyrektorów szkół nakazy udostępnienia
informacji dotyczących sytuacji związanej z manifestacjami uczniów i nauczycieli w szkołach.
Zdaniem Młodych Demokratówdziałanie to jest rodzajem prześladowania określonej grupy społecznej popierającej strajki kobiet.
Stanisław Kaup podkreślił, że nie można wyciągać żadnych konsekwencji wobec uczniów, nauczycieli i dyrektorów, którzy korzystali ze swoich praw, ani tym bardziej cenzurować w szkołach tak ważny społecznie problem, jakim jest pozbawienie kobiet praw do aborcji ze względu na wady letalne płodu.

Powyższy apel, wraz z merytorycznymi podstawami świadczącymi o bezprawnym działaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratoriów Oświaty, składamy do każdego dyrektora publicznej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Szczecinie.

Apelujemy o nieprzekazywanie żadnych informacji o udziale w protestach uczniów i nauczycieli do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Dodatkowo, wobec sygnałów o prośbach lub nakazach usunięcia znaku czerwonej błyskawicy ze zdjęć w systemach do nauczania zdalnego, wzywamy Państwa Dyrektorów o zaprzestanie takich działań, ze względu na nieuprawnione ograniczanie wolności słowa każdego ucznia. Przypominamy, że każdy ma prawo do posiadania poglądów i wyrażania ich, co gwarantuje Konstytucja RP.
Dyrektor szkoły nie może zakazywać manifestowania poglądów czy wyrażania poparcia dla akcji społecznych, nie może też do takiego działania zniechęcać, czy od takiego zachowania odwodzić.

red.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here