Klerykalizm, nadużywanie władzy i łamanie sumienia

1
869

Doskonale znany w Szczecinie, dominikanin Maciej Biskup wydał właśnie swoją najnowszą książkę „Nieostatnie kuszenie”. Klerykalizm, nadużywanie władzy i łamanie sumienia to trzy główne przyczyny bolesnego kryzysu w Kościele.  Polecamy Państwu fragment z tej książki, a poniżej link do wydawnictwa:

Od początków chrześcijaństwa i Kościoła pojawiają się pewne postulaty, które nigdy nie utracą aktualności. Trzem pokusom na Pustyni Judzkiej Jezus odpowiada ośmioma błogosławieństwami i swoją postawą ubogiego, posłusznego i czystego. Taka była też charyzmatyczna – w „Duchu i Prawdzie” – odpowiedź w Kościele na pierwszy jego wielki kryzys, który nie wynikał już z prześladowań, ale z konformizmu i kompromisów Kościoła, deformujących ewangeliczne przesłanie. Tak pojawiło się owo „nie” rodzącego się monastycyzmu wobec wszystkich „wspólników” kusiciela wewnątrz Kościoła – omawiałem już w książce postulat Paula Evdokimova, wzywający współczesnych chrześcijan do „uwewnętrznionego (przemienionego) monastycyzmu”. To sprawdzona w samym Chrystusie droga reformy dla Kościoła instytucjonalnego.

Na pierwszą pokusę – nadużywania władzy – odpowiedzią może być tylko bardziej radykalne ubóstwo i samoograniczenie się Kościoła, rezygnacja z poszukiwania wielorakich wpływów w różnych obszarach życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

Na pokusę nadużyć sumienia, wręcz łamania go, która rodzi się z nadmiernej niezależności hierarchicznej części Kościoła, odpowiedzią może być tylko autentyczna przynależność do Ludu Bożego i posłuszeństwo owemu sensus fidei, które posiadają wszyscy wierni. Ludzie Kościoła muszą nabyć większą umiejętność słuchania, poddając się samoograniczeniu w paternalistycznym przemawianiu oraz zgadzając się na większą transparentność i weryfikację swojej misji ze strony wiernych.

Na pokusę zdobywania i posiadania, które wyrastają ze światowości i klerykalizmu oraz bywają źródłem wykorzystywania seksualnego, odpowiedzią może być dogłębna czystość, czyli zdolność do autentycznych relacji z wiernymi w „zdrowym rytmie bliskości” oraz służenia im jako liturgios koinonia. Kościół instytucjonalny jest wezwany, aby mniej siebie celebrować – mniej celebrowania biskupstwa i kapłaństwa na korzyść celebracji „sakramentu brata”.
Te postulaty dotyczą całego Kościoła, bo postawę klerykalną możemy zaobserwować również u wiernych świeckich. Reforma, tak jak sama natura Kościoła, nie może nie mieć charakteru powszechnego. Wstrząśnięty nadużyciami ludzi Kościoła papież Franciszek zwraca uwagę na współodpowiedzialność w dziele naprawy w swym dramatycznym, przywoływanym już Liście do Ludu Bożego. 

Maciej Biskup OP (fragment książki: Nieostatnie kuszenie)

https://wydawnictwowam.pl/prod.nieostatnie-kuszenie.26430.htm?sku=84693

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here