Może więcej o wartościach i tradycji?

0
1415

To jedna z konkluzji po debacie z okazji – 15 lat obecności Polski w UE. W Książnicy Pomorskiej w debacie uczestniczyli profesorowie Angelo Rella, Bartłomiej H. Toszek, poseł dr Arkadiusz Marchewka i konsul honorowy Ukrainy Henryk Kołodziej.Profesor Rella, konsul honorowy Włoch w Szczecinie mówił o fundamentach i wartościach Unii Europejskiej. Historycznie zarysował wspólnotę narodów europejskich, ich wzajemne relacje i łączące elementy. Zwrócił uwagę, że oczywiste fakty są czasami mało eksponowane.

W naszym przypadku zauważa, że zbyt mało w dyskursie publicznym mówi się o wartościach na jakich ukonstytuowała  się Unia Europejska. Oczywisty fakt to tradycja judeo-chrześcijańska i grecki dorobek filozoficzny. Jeżeli do tego dodamy prawo rzymskie to widzimy, że wiele państw i narodów europejskich łączy nie tylko geografia i sąsiedztwo ale również wspólnota wyznawanych , czy uznawanych wartości. Zdaniem Relli powinniśmy więcej edukować w zakresie wspólnych elementów spajających Unię Europejską. Powinniśmy inwestować w kulturę gdyż same tabliczki z logo UE w miejscach inwestycji nie wystarczą. Powinna dokonywać się współpraca nie tylko gospodarcza ale także kulturalna.Ekonomista dr Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm RP w swoim wystąpieniu skupił się na finansowych aspektach przynależności Polski do Unii Europejskiej. Z matematyką i liczbami jest raczej tak, że trudno zakwestionować wynik działania matematycznego. Podobnie jest z korzyściami z tytułu polskiej przynależności do UE. Podstawowy wskaźnik – podkreślał dr Marchewka to bilans naszych finansowych relacji z Unią Europejską. Liczby są obiektywne, dostajemy znacznie więcej niż płacimy. Jeśli porównamy PKB z 2004 roku Polski w momencie wstępowania do UE z dzisiejszym PKB, to znowu kolejna wartość matematyczna jest nie do podważenie. Podobnie inwestycje zagraniczne w Polsce i liczba tworzonych miejsc pracy. Zdaniem posła Marchewki – od strony ekonomicznej 15 lat Polski w Unii Europejskiej jest okresem wyjątkowych korzyści i rozwoju polskiej gospodarki.Dr hab. Bartłomiej H. Toszek zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na zagrożenia i populizm w Europie. Mówił także o przyczynach brexitu. Zwrócił też uwagę, że podobne tendencje występują w innych krajach członkowskich UE. Niestety – jego zdaniem, żyjemy w szybko zmieniającym się zglobalizowanym społeczeństwie i czasami nie dostrzegamy zmian wokół nas. Groźba populizmu nie jest czymś niezwykłym. Populizm występował i występuje wśród polityków, niektórzy korzystają z populizmy bardziej zdecydowanie niż inni. Pewne elementy populizmu mogą miej pozytywne skutki.

Cyniczny populizm jest jednak dużym zagrożeniem dla społeczeństw i spójności Unii Europejskiej.Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej zwrócił uwagę, że tęsknota Ukraińców i poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej to długi proces historyczny. Nie jest to sezonowa, krótka miłość. Ukraina w swojej historii wielokrotnie potwierdzała swoją przynależność do Europy, do wartości które legły u podstaw tworzenia wspólnoty europejskiej. Zdaniem konsula Kołodzieja, rządy mogą się zmieniać ale główny kierunek polityczny, w tym przypadku strategiczna decyzja i zabieganiu o wstąpienie do UE będzie realizowany. Zdaniem Kołodzieja Unia Europejska może wiele zyskać włączając Ukrainę do swojego obiegu. Sami Ukraińcy podkreślają, że patrzą na swoich sąsiadów i podziwiają nasz skok cywilizacyjny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zdaniem konsula honorowego Ukrainy, wielu Ukraińców liczy, że podobny proces będzie miał miejsce na Ukrainie, co zwiększy potencjał obronny, ekonomiczny i ideowy samej Unii Europejskiej.
wit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here