300 zł także dla nauczycieli w przedszkolach

0
780

Rządowe rozstrzygnięcia dot. dodatków za wychowawstwo nie uwzględniają pracowników przedszkoli. Prezydent Piotr Krzystek podjął decyzję, że dodatkowe środki w wysokości 300 zł miesięcznie trafią również do wychowawców zatrudnionych w szczecińskich przedszkolach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające stawki wynagradzania zasadniczego nauczycieli to wynik tegorocznych strajków w szkołach, które odbyły się w kwietniu. W wyniku przeprowadzonych negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi a przedstawicielami rządu, zawarto porozumie dotyczące zwiększenia dodatków za wychowawstwo do 300 złotych miesięcznie, począwszy od 1 września br. Rządowy dokument nie uwzględnia jednak podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

W wyniku przeprowadzonych rozmów przedstawicieli władz Szczecina z przedstawicielami lokalnych związków zawodowych, prezydent Piotr Krzystek podjął decyzję dotyczącą konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli obowiązującego w naszym mieście. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem a organizacjami związkowymi, dodatek funkcyjny za wychowawstwo będzie przysługiwał nie tylko nauczycielom zatrudnionym w szkołach, ale również tym, którzy pełnią funkcję opiekuna oddziału przedszkolnego. Od 1 września br. pracownicy szczecińskich przedszkoli otrzymają 300 zł brutto miesięcznie. Podwyżka, o której mowa zostanie sfinansowana ze środków własnych Miasta.

Szacuje się, że do końca tego roku (4 miesiące) Miasto będzie musiało przeznaczyć na ten cel łącznie ok. 418 000 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here