Przyzwoitość

0
1170
wh

Wiele zawodów wymaga wewnętrznej przyzwoitości na nieprawdopodobnie wysokim poziomie. Jedna, dwie nieuczciwości i cała grupa cierpi z powodu mniejszego lub większego oszustwa. Choćby cały cech krawców. Chciwość popchnęła do złodziejstwa cesarskich krawców i doczekali się miejsca w światowej literaturze. Są na temat krawców dowcipy. Kolejnym zawodem, czy wręcz grupą społeczną są naukowcy. Trzeba być
uczciwym i kompetentnym żeby zdobyć miliardy na zderzacz hadronów lub umieszczenie w kosmosie teleskopu. A szykują się kolejne maszyny wyspecjalizowane pod kątem konkretnego zakresu częstotliwości, które dostarczą nam wiedzy o kosmosie. Spektakularne było przyznanie się do błędu w przypadku teleskopu Hubbla. Poprawność obliczeń, uczciwość, celowość wydatkowania musi być oceniania i zatwierdzana na
kolejnych szczeblach decyzyjnych. O tym decydują ostatecznie ludzie, a nie głosowania w parlamentach. Kim są ci ludzie, jakie mają kompetencje, kto ich wskazał, kto wybrał aby decydowali o tych hadronach. Żeby przybliżyć nam odległość jaka nas dzieli od ludzi,
którzy zażądali tych miliardów na budowę niekrótka definicja tych fizycznych istot; za Wikipedią cytuję: „Hadrony – grupa silnie oddziałujących cząstek elementarnych złożonych z kwarków występujących przeważnie trójkami (trzy kwarki lub trzy antykwarki) lub parami
(jeden kwark i jeden antykwark). Właściwością hadronów jest ich liczba barionowa oraz całkowity ładunek elektryczny, choć budujące je kwarki mają ładunki ułamkowe (2/3 e lub −1/3 e). Ze względu na liczbę barionową hadrony dzielą się na bariony i mezony.
Budowa hadronu. Kwarki mają kolor i zapach (są to nazwy nadane umownie pewnym liczbom kwantowym). Trzy kolory (czerwony, niebieski i zielony) są analogami ładunku elektrycznego. Wymiana gluonów (z gr. gluo – klej) między kolorowymi kwarkami jest przyczyną wiązania się kwarków w hadrony. Oddziaływanie to opisuje chromodynamika kwantowa.
Kwarki różnią się zapachem; istnieje sześć kwarków: dolny (d, down), górny (u, up), dziwny (s – strange), powabny (c – charm), niski (b – bottom) i wysoki (t – top) o ładunkach elektrycznych, odpowiednio parami: −1/3 e i +2/3 e. Gluonów jest osiem, w chromodynamice są analogami fotonu. W przeciwieństwie do fotonów, które nie mają ładunku elektrycznego, gluony mają kolor i oddziałują silnie.
Konsekwencją tego oddziaływania jest swoboda asymptotyczna i uwięzienie kwarków.
Swoboda asymptotyczna oznacza, że kwarki są najbardziej swobodne wtedy, gdy są najbliżej siebie, przyciągają się zaś tym mocniej, im bardziej są od siebie oddalone. Jest to całkowicie przeciwnie niż w elektrodynamice (czy klasycznej grawitacji), gdzie oddziaływanie między ładunkami (masami) maleje wraz ze wzrostem odległości.”

Zdolność zrozumienia tej definicji określa nasze miejsce w potencjalnym procesie decyzyjnym dotyczącym kolejnego zderzacza (z ang. Large Hadron Collider 2.0). Nawet jeżeli to my mamy podjąć taką decyzję, to musimy sie odwołać do specjalistów, którzy wskażą, zaakceptują w naszym imieniu kolejnych specjalistów, którzy ostatecznie zbudują ten LHC – Large Hadron Collider. Takie decyzje muszą być związane z przyzwoitością wszystkich po kolei.
Przyzwoitość polskich sędziów zakwestionowała partia rządząca. Partia, nie podając badań, statystyk oparła swoją decyzję o zakwestionowania przyzwoitości – co w tym przypadku oznacza również – kompetencję – na wafelku. To zuchwały przekaz codzienny. Mały
wafelek przekreślił dorobek tysięcy ludzi. Nieprzyzwoitość tej partyjnej decyzji polega na uznaniu kradzieży wafelka za zmowę korporacyjną sędziów. Partia uznała, że samorządność sędziów, zdolność do samorządzenia i wybierania najlepszych z najlepszych np. do
Sądu Najwyższego – znikła, uległa destrukcji poprzez nieuczciwą praktykę korporacyjną polegającą na obronie nieuczciwych sędziów, nadmierną „wyrozumiałość”, zamiataniu pod dywan zachowań niekompetentnych i niemoralnych kolegów-sędziów i koleżanek-sędzi. Ile razy takie przypadki miały miejsce i jak korporacja na nie reagowała? Jak w sytuacji przejmowania kontroli nad sądami przez aktyw partyjny, zadawać pytanie znieważanym sędziom – jak było naprawdę, powiedzcie?

Za późno na takie proste pytania.
Na czym mógłby polegać kompromis – uratowanie samorządu sędziowskiego, jako gwarancji trójpodziału władzy i kontrola społeczna nad systemem sądowniczym. Kontrola społeczna nie partyjna. Nie kontrola operacyjna, a monitoring wyroków, apelacji i skarg, podawany do wiadomości publicznej.Ludzie partyjni, którzy w jakikolwiek sposób uchybili sędziom powinni być odsunięciu od negocjowania tego kompromisu. Nie powinni również wykładać prawa na szkołach wyższych. To bardzo śmiesznie-strasznie brzmi kiedy wzięta
konstytucjonalistka, która uczy studentów, przyszłych prawników, potwierdza, że złamała konstytucję. Nawet się z tego nie próbuje wykręcić. Trudno jednak tę „prostlinijność” przyjąć za dobra monetę. Podobnie jak 200-procentowy przejaw kazuistyki rodem z PRL-u jakim był, jest i zapewne pozostanie ów wafelek, podstawa decyzji partyjnych w odniesieniu do systemu prawnego w Polsce.
Wojciech Hawryszuk
14 – 15 sierpnia 2018, przy Kaszubskiej

PS Wikipedia: „3 listopada 2009 pojawiła się informacja o przegrzaniu olbrzymich, nadprzewodzących magnesów[18] z powodu upuszczonego
przez ptaka kawałka bagietki. CERN zdementował tę pogłoskę przyznając, że w jednej z podstacji energetycznych zasilających kriodipole faktycznie znaleziono kawałki chleba.” Jak to niedaleko od wafelka?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here